Intervisie advocaten Den Haag

Intervisie voor advocaten

Advocaten zijn verplicht jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Door middel van gestructureerde feedback kunnen collega’s of vakgenoten leren van elkaars ervaringen, successen, problemen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. Onder gestructureerde feedback wordt verstaan intervisie, peer review of gestructureerd intercollegiaal overleg. 

Wat is intervisie?

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep gelijkwaardige professionals ter bevordering van de kwaliteit van de professionele beroepsuitoefening onder begeleiding van een deskundige.

De deelnemers van de groep zijn beroepsgenoten. Deze beroepsgenoten kunnen van dezelfde onderneming zijn of juist niet. Voor zover vertrouwelijke informatie wordt gedeeld of herleidbaar is, geldt dat de intervisieleider een deskundige is en een geheimhoudingsplicht heeft op grond van artikel 26, van de Advocatenwet.

Aanmelden voor intervisie?

Wilt u zich aanmelden voor intervisie bijeenkomsten of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar intervisie@delissenmartens.nl  

Begeleiders intervisie

Delissen Martens heeft twee gespreksleiders intervisie, die zijn opgenomen in het 'Register gespreksleiders intervisie' van de Nederlandse Orde van Advocaten: Petra Beishuizen en Merienke Zwaan. Zij maken op een deskundige wijze dilemma’s, vragen over het eigen functioneren of over de praktijkvoering bespreekbaar.

Vereisten voor intervisie voor advocaten

  • Intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet
  • De deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden
  • Deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken
  • De advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s in of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening
  • De gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen

Training 'Intervisie begeleider' 

Delissen Martens organiseert ook een training tot erkend intervisiebegeleider. Klik hier voor meer informatie over de training Intervisie begeleider. 

/ Intervisiebegeleiders

Petra (P.R.) Beishuizen

Petra (P.R.) Beishuizen

Advocaat/mediator/partner

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.