militair strafrecht advocaat

Militair Strafrecht Advocaten

Als militair heeft u recht om een advocaat in te schakelen die u kan verdedigen. Het is van groot belang dat er tijdig contact wordt opgenomen met een gespecialiseerd strafrecht advocaat. De strategie van uw verdediging kan namelijk van invloed zijn op de wijze waarop het proces loopt en de zaak wordt afgedaan. Onze Militaire Strafrecht advocaten kunnen in alle fasen van het proces samen met u de strategie bepalen.

Wat kunnen onze militair recht advocaten voor u betekenen?

Het Militair Strafrecht geldt voor alle krijgsmachtsonderdelen: landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee.

Op het moment dat u in aanraking komt met militair strafrecht start de KMar een opsporingsonderzoek. De KMar kan bijvoorbeeld starten met een onderzoek naar aanleiding van een aangifte van iemand die stelt dat u een strafbaar feit hebt gepleegd. Ook kan het zijn Defensie aangifte tegen u doet van een strafbaar feit. Vervolgens zal de KMar gaan onderzoeken wat er is gebeurd.

Het belangrijkste onderdeel van dit onderzoek van de KMar is het verdachtenverhoor. Tijdens dit verhoor zal de KMar met u in gesprek gaan en vragen aan u stellen over de verdenking, maar ook over uw persoonlijke omstandigheden. Dit verhoor biedt voor de militair de mogelijkheid om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen.

Het is van groot belang dat dit verhoor goed wordt voorbereid en u advies krijgt van een advocaat. Daarnaast heeft u ook het recht om een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Ook dat is erg belangrijk. Als verdachte heeft u namelijk het recht om tussentijds met uw advocaat te overleggen. Daarnaast kan een advocaat in de gaten houden of de regels juist worden toegepast en of uw verklaring juist op papier is gezet.

Waarbij wij u kunnen ondersteunen

Na het opsporingsonderzoek zal een officier van justitie besluiten wat er met uw zaak gaat gebeuren. De officier van justitie kan de zaak op een aantal manieren afdoen:

  • De officier van justitie kan de zaak seponeren, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is of omdat Defensie zelf al heeft besloten om een disciplinaire maatregel aan u op te leggen;
  • De officier kan ook besluiten om de zaak af te doen met een strafbeschikking. In dat geval doet de officier van justitie zelf de zaak af, zonder tussenkomst van een rechter. Een strafbeschikking bestaat meestal uit een geldboete of een taakstraf. Het kan zijn dat u hiervoor wordt uitgenodigd voor een gesprek met de officier van justitie bij het openbaar ministerie in Arnhem.
  • De officier van justitie kan ook besluiten om u te dagvaarden voor de militaire rechtbank. In dat geval zal u moeten verschijnen voor de militaire strafkamer in Arnhem. De militaire rechtbank zal in dat geval moeten oordelen of er voldoende bewijs is en zo ja, welke straf passend is.

Het is alle gevallen raadzaam om advies in te winnen van een gespecialiseerde advocaat op het gebied van militair strafrecht.

Delissen Martens behoort sinds 1994 tot een kleine groep van advocaten met ruime ervaring in het militair recht. Ons team zet zich in voor militairen, op alle militaire rechtsgebieden, dus ook als het gaat om militair strafrecht.

Gevolgen strafzaak voor verklaring geen bezwaar

Een strafzaak kan grote gevolgen hebben voor uw toekomst bij defensie. Een veroordeling door de militaire strafrechter kan namelijk tot gevolg hebben dat uw Verklaring Geen Bezwaar (VGB) wordt ingetrokken of niet langer wordt verlengd. Daarmee staat uw toekomst bij defensie op het spel. Ook om die reden is het van groot belang om tijdig een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Rijbewijs ingevorderd? 

Verder kunt u ook bij ons terecht als uw (militair) rijbewijs is ingevorderd door de officier van justitie. Het kan namelijk zo zijn dat u het (militair) rijbewijs nodig heeft voor de uitoefening van uw functie bij defensie. In dat geval kunnen wij een klaagschrift indienen waarbij wij de militaire rechtbank het verzoek doen om het rijbewijs zo spoedig mogelijk terug te geven.

Juridische ondersteuning nodig?

Bent u als (ex) militair gedagvaard voor een strafbaar feit? De gespecialiseerde advocaten van Delissen Martens hebben sinds 1994 ervaring op het gebied van het Militair Strafrecht. Wij kunnen u deskundig juridisch advies geven en u bijstaan gedurende het strafproces. Heeft u juridisch advies nodig? Neem dan contact op met Carene van Vliet. Een eerste advies is altijd kosteloos.

Lees meer over strafrecht op militaireadvocaten.nl 

Team Militair Strafrecht


Nieuws binnen Militair Strafrecht

militairrecht advocaat den haag
16 maart 2023

Zwijgen of spreken


Vragen over militair strafrecht?
Neem contact op met Carene (C.M.H.) van Vliet

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)