Aansprakelijkheid commissarissen

Een commissaris van een onderneming heeft een grote verantwoordelijkheid en dient alert te zijn op de ontwikkelingen rond de onderneming.

Aansprakelijkheid van commissarissen kent dezelfde wettelijke regelingen als bestuurdersaansprakelijkheid, omdat met een zogenaamde schakelbepaling (artikel 2:259 BW), artikel 2:9 BW en 2:138/248 BW overeenkomstig van toepassing zijn verklaard (zie ook bestuurdersaansprakelijkheid).

Een commissaris dient te handelen met het inzicht en de zorgvuldigheid die mag worden verwacht van een commissaris die voor zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervult. Uit de jurisprudentie volgt dat commissarissen in strijd handelen met deze norm indien zij:

  • niet betrokken zijn bij de vennootschap
  • niet doorvragen bij belangrijke kwesties
  • niet letten op een tegenstrijdig belang, niet toezien op de schending van de boekhoudplicht en/of tijdige publicatie van de jaarcijfers
  • te laat ingrijpen als het mis lijkt te gaan
  • onvoldoende kritisch zijn op de business- en acquisitieplannen die door het bestuur zijn opgesteld
  • onvoldoende toezicht houden op de naleving van statutaire vereisten
  • onvoldoende kennis en kwaliteit in de raad van commissarissen verenigen

Een goede verslaglegging van vergaderingen met bestuur en commissarissen is voor aansprakelijkheidsclaims van groot belang.

Wat kunnen de advocaten van Delissen Martens voor u betekenen?

Onze specialisten adviseren u graag over hoe u als commissaris uw taak dient uit te voeren. Daarnaast kunnen wij u bijstaan bij discussies en onderhandelingen  met de curator en/of schuldeisers indien u aansprakelijk wordt gesteld in uw hoedanigheid van commissaris. Mocht u onverhoopt in een procedure worden betrokken dan treden wij daarin graag op als uw advocaat.

Tot slot kunnen wij,  indien u als schuldeiser meent dat u benadeeld bent door het handelen van de raad van commissarissen van een vennootschap, voor u beoordelen wat de mogelijkheden zijn om  een commissaris aan te spreken voor de als gevolg daarvan door u geleden schade.


Nieuws binnen Aansprakelijkheid commissarissen


Vragen over aansprakelijkheid commissarissen?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)