Boardroom Counseling & Boardroom Mediation

Boardroom Counseling

Als bestuurder, commissaris of ondernemer kunt u in (ingewikkelde) situaties terecht komen, waarin u behoefte heeft aan onafhankelijk strategisch en juridisch advies. U kunt daarbij denken aan overnameplannen, management buy-outs, joint ventures en andere samenwerkingsvormen. Onze advocaten kunnen dan als klankbord fungeren en samen met u draagvlak creëren voor noodzakelijke beslissingen.

Delissen Martens heeft ruime ervaring in dergelijke trajecten en ondersteunt organisaties in het strategisch verkennen van het speelveld. Daarnaast zijn de advocaten van Delissen Martens proactieve gesprekspartners die kunnen helpen bij:

  • het optimaal afstemmen van doelstellingen en strategieën;
  • het in kaart brengen van de (juridische) risico’s en
  • het aandragen van de juiste contacten.

Boardroom Mediation

Soms komt het voor dat in de top van een onderneming een conflict ontstaat, bijvoorbeeld tussen de bestuurders of aandeelhouders onderling, tussen het bestuur en de raad van commissarissen, tussen de aandeelhouders en het bestuur etc.

Dergelijke conflicten kunnen de besluitvorming binnen de onderneming verlammen, maar ook voor onrust zorgen op de werkvloer en bij klanten en leveranciers.  Deze conflicten kunnen uiteindelijk uitmonden in gerechtelijke procedures waardoor de onderneming mogelijk reputatieschade lijdt en betrokkenen gedwongen worden tot het maken van (juridische) kosten.

In veel gevallen kunnen dit soort conflicten in een vroeg stadium met behulp van mediation worden opgelost. De advocaten en mediators van Delissen Martens staan het management, directieleden, maatschappen, Raden van Bestuur, Raden van Commissarissen, Raden van Toezicht etc. bij in hun zoektocht naar een goede oplossing voor zo’n intern conflict.

Meer informatie over mediation

 

 


Vragen over boardroom counseling & mediation?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)