Fusies en Overnames Den Haag

Fusies en overnames | M&A Advocaten

Fusies en overnames kunnen grofweg op drie manieren worden vormgegeven: doormiddel van een aandelenfusie (overname aandelen), bedrijfsfusie (overname activa/passiva) en de juridische fusie (volledige juridische samensmelting van rechtspersonen).

Een fusie of overname is voor veel ondernemers een ingrijpende gebeurtenis. Het gaat om geld, mensen, kansen en risico’s. Het traject vangt vrijwel altijd aan met het sluiten van een non-disclosure agreement (NDA), vervolgens wordt een letter of intent (LOI), opgesteld, waarna er aangevangen wordt met het due diligence onderzoek (DD-onderzoek). Na het DD-onderzoek kan de potentiele koper besluiten om de aankoop door te zetten of niet. Indien het proces wordt doorgezet, zal er een koopovereenkomst worden opgesteld, in het Engels share purchase agreement (SPA) of asset purchase agreement (APA), waarin alle afspraken tussen koper en verkoper worden vastgelegd. Indien de partijen het over alle in de overeenkomst opgenomen voorwaarden eens zijn geworden, zal deze worden ondertekend. Dit wordt ook wel ‘signing’ genoemd. De juridische eigendomsoverdracht vindt veelal pas weken of maanden later plaats. Dit omdat er vaak nog veel moet worden geregeld, zoals bijvoorbeeld de financiering en goedkeuring van de transactie door de bevoegde autoriteiten. Tot slot volgt tekening van alle documenten en de (aandelen)overdracht, de zogenaamde ‘closing’. De overdracht vindt meestal plaats tegen betaling van de koopprijs.

Non-disclosure agreement (NDA)

Een non-disclosure agreement of geheimhoudingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de potentiële koper en verkoper. Zij biedt aan partijen  de mogelijkheid om vertrouwelijke informatie (over de onderneming) uit te wisselen. De NDA wordt aangegaan om het voor de potentiële koper mogelijk te maken meer inzicht te krijgen in de onderneming en biedt bescherming aan de verkoper in geval van schending van de geheimhouding met bijkomende boetes.

Letter of Intent (LOI)

In de Letter of Intent ook wel een Memorandum of Understanding of een Intentieverklaring genoemd, wordt een aantal procedureafspraken vastgelegd. Deze afspraken hebben bijvoorbeeld betrekking op: de verschillende te maken stappen in het overnameproces; de mate waarin en voorwaarden waaronder door de potentiële verkoper informatie wordt verschaft aan de potentiële koper en de wijze waarop en de mate waarin de potentiële koper exclusiviteit wordt gegund.

Due diligence (DD-onderzoek)

De letterlijke vertaling van due diligence is ‘gepaste zorgvuldigheid’. Het DD-onderzoek dient allereerst om meer te weten te komen over de te kopen onderneming. De koper zal proberen vast te stellen of de onderneming de koopprijs waard is en wat voor risico’s aan de voorgenomen overname van de onderneming zijn verbonden. Normaliter richt een due diligence-onderzoek zich op financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten.

Share purchase agreement (SPA) / Asset Purchase Agreement (APA)

Nadat de resultaten van het due diligence onderzoek bekend zijn, treden partijen in overleg over de inhoud van de koopovereenkomst (in het Engels share purchase agreement – SPA - of asset purchase agreement – APA -). Het gaat dan om voorwaarden zoals earn-out, garanties, vrijwaringen, voorkomen van (bestuurders-)aansprakelijkheden, zekerheden voor betaling van de koopprijs, bepalingen omtrent (non)concurrentie, vrijval van oude zekerheden, continuering van bestaande financieringen, vergunningen en essentiële contracten (waaronder  die met het personeel, de bank, de leveranciers en het vastgoed).

Enkele recente transacties waarin de advocaten van Delissen Martens hebben geadviseerd:

  1. de verkoop van alle aandelen in een Nederlands petrochemisch bedrijf aan een buitenlandse beursgenoteerde vennootschap
  2. een Management Buy Out (MBO) van een internationaal opererend bedrijf actief in de industriële automatiseringsmarkt
  3. de aankoop van een grote vastgoedbeheerportefeuille in de regio Haaglanden
  4. de verkoop van alle aandelen in een leasemaatschappij actief in de Nederlandse automotive branche
  5. de aankoop van een buitenlandse webshop door een investeringsmaatschappij
  6. de uitkoop van een minderheidsaandeelhouder in een internationaal opererende IT startup

Wat kunnen de advocaten van Delissen Martens voor u betekenen?

Fusies en overnames vragen om maatwerk en vereisen een goede samenwerking tussen de onderneming, corporate finance adviseur en de M&Aadvocaat. Ons M&A team bestaat uit deskundige advocaten met jarenlange ervaring in het begeleiden van zowel binnenlandse als grensoverschrijdende overnametrajecten.Vragen over fusies en overnames?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)