Flexibiliseringmogelijkheden

De afgelopen decennia is op allerlei manieren getracht om de arbeidsmarkt en de daarmee verbonden regelgeving (het arbeidsrecht) te flexibiliseren, met als voorlopig hoogtepunt (of dieptepunt, zo u wilt) de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”). Het pensioen kan daarbij niet achterblijven en om die reden zijn er inmiddels vele maatregelen getroffen en staan er nog evenzo vele maatregelen op ons te wachten, teneinde ook de pensioenwetgeving te flexibiliseren. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de verhoging van de AOW-leeftijd, de verhoging van de pensioenrichtleeftijd, de versobering van de jaarlijkse maximumopbouw van het aanvullend pensioen en de nog niet zolang geleden in werking getreden Wet verbeterde premieregeling. Met deze laatste wet is het al oude principe dat levenslange pensioenuitkeringen een vast en gelijkmatig karakter moeten hebben verlaten en is het doorbeleggen in de uitkeringsfase geïntroduceerd.

Langer doorwerken wordt daarnaast eveneens gestimuleerd en op alle mogelijke manieren wordt het voor werkgever aantrekkelijker gemaakt om oudere werknemers en AOW-gerechtigden in dienst te nemen.

Al deze flexibiliseringsmaatregelen maken het er bepaald niet gemakkelijk op om te bepalen waar je als werkgever of werknemer goed aan doet.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Met de invoering van de WWZ en de nadien in werking getreden wet- en regelgeving is de rechtspositie van de oudere werknemer en met name de AOW-gerechtigde werknemer behoorlijk gewijzigd. Als het gaat om oudere werknemers (niet zijnde AOW’ers) dan is er bijvoorbeeld de zogenoemde “50-plus regeling” welke resulteert in een hogere transitievergoeding. Dit terwijl de transitievergoeding na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd doorgaans niet meer verschuldigd zal zijn.

Werkgevers en werknemers adviseren wij over de verschuldigdheid en de hoogte van (transitie-)vergoedingen en diverse haken en ogen die daarbij komen kijken. Denk bijvoorbeeld aan het risico op eindheffingen (RVU) en andere (pensioengerelateerde-)zaken die bij de beëindiging van het dienstverband van belang zijn.

Ook adviseren wij werkgevers en (oudere) werknemers bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten. Zo geldt er voor AOW-gerechtigden tegenwoordig immers een ruimere ketenregeling, kortere opzegtermijnen en zijn ook de regels in geval van arbeidsongeschiktheid aanzienlijk gewijzigd. Zo geldt er in geval van een AOW-gerechtigde werknemer een flink ingeperkte doorbetalingsplicht bij ziekte en zijn ook de re-integratieverplichtingen versoepeld.

Bent u werknemer en gaat u met pensioen? Ook dan kunnen wij u van advies voorzien, rondom bijvoorbeeld het aankooptraject en eventuele discussies die daarbij kunnen ontstaan. Ervaring leert immers dat nog lang niet alle pensioenuitvoerders zich (volledig) en op de juiste wijze hebben aangepast aan de geflexibiliseerde pensioenwetgeving.


Vragen over flexibiliseringsmogelijkheden?
Neem contact op met Michaël (M.J.) van Basten Batenburg

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)