Om pensioen op te kunnen bouwen dient er premie betaald te worden. In de meeste gevallen zal de premiebetaling worden verdeeld over de werkgever en de werknemer. De premie wordt in mindering gebracht op het salaris van de werknemer en dient doorgaans door de werkgever rechtstreeks te worden afgedragen aan de pensioenuitvoerder.

Er gaat nog wel eens iets mis bij de betaling of de afdracht van de pensioenpremies. Meestal is dat niet bewust. U als werkgever kan immers op goede gronden hebben gemeend dat u niet onder een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds viel en om die reden geen premies hebben afgedragen, terwijl achteraf blijkt dat u wel onder een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds valt. Het gevolg kan een gepeperde rekening zijn van het betreffende fonds. Hoewel uiteraard afhankelijk van de omvang van de onderneming, zijn claims aan achterstallige premies van vele miljoenen aan de orde van de dag. In geval van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds, kan een achterstand in de premiebetaling ook nog eens tot hoofdelijke aansprakelijkheid van het bestuur leiden.

Als werknemer is het eveneens schrikken wanneer er bericht van de pensioenuitvoerder binnenkomt dat de pensioenpremie niet (meer) wordt afgedragen. Zeker wanneer een onderneming toch al in zwaar weer verkeert, kan dit soms een indicatie zijn dat er meer aan de hand is en bijvoorbeeld ook rekening gehouden dient te worden met een eventueel faillissement.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Zowel werkgevers als werknemers kunnen wij van advies voorzien ter zake (achterstallige)pensioenpremies en eventuele (incasso-)maatregelen treffen.Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)