Aanbod vaste uren bij oproepkrachten: per 1 juli 2021 een aanpassing

Sinds 1 januari 2020 dient de werkgever steeds, als de oproepovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd, aan de oproepkracht een aanbod te doen voor een aantal vaste uren dat gelijk is aan de gemiddeld gewerkte arbeidsduur in de voorafgaande twaalf maanden. Het aanbod in de dertiende maand wordt ook wel ‘het vastklikmoment’ genoemd. Als gevolg van onduidelijkheid over de ingangsdatum van de vaste arbeidsduur komt er per 1 juli 2021 een wetswijziging.

Het aanbod moet binnen een maand na deze twaalf maanden schriftelijk of elektronisch plaatsvinden. Indien de werkgever dit (schriftelijke of elektronische) aanbod niet doet, heeft de werknemer recht op het loon over dit aantal uren (vermeerderd met rente).

De wijzigingen per juli 2021

De termijn voor de aanvaarding van dit aanbod door de oproepkracht, is tenminste één maand. Per 1 juli 2021 geldt dat de werknemer het aanbod voor de vaste uren binnen één maand moet accepteren.

Verder is nieuw dat, als de werknemer het aanbod heeft geaccepteerd, de vaste arbeidsomvang uiterlijk moet ingaan op de eerste dag van de vijftiende maand van de arbeidsovereenkomst. De vaste arbeidsomvang moet dus uiterlijk twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd ingaan.

Met deze wetswijzigingen wordt voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over wanneer de vaste arbeidsomvang zou ingaan. Immers, onder de regeling die geldt tot 1 juli 2021 zou de ongewenste situatie zich kunnen voordoen dat de werkgever in het aanbod een ingangsdatum opneemt op langere termijn.

Wat blijft gelden?

Ongewijzigd is dat voor de berekening van de voorafgaande twaalf maanden, arbeidsovereenkomsten ( die elkaar binnen zes maanden opvolgen) worden samengeteld. Het verplichte aanbod in de dertiende maand geldt ook voor arbeidsovereenkomsten die elkaar binnen zes maanden opvolgen. Het voorgaande (samentelling arbeidsovereenkomsten en aanbod ook voor opvolgende arbeidsovereenkomsten) geldt ook in geval van opvolgend werkgeverschap (meestal in geval van een concern).

Het is geen verplichting voor de werknemer om dit aanbod te aanvaarden. Het aanbod tot vaste uren houdt geen verplichting in tot een verlenging van de arbeidsovereenkomst of tot een onbepaalde tijd arbeidsovereenkomst.

Van deze regeling kan tot slot bij de cao worden afgeweken, indien sprake is van werk dat als gevolg van klimaat of natuurlijke omstandigheden maximaal negen maanden per jaar kan worden verricht.

Download het blog

U kunt dit blog ook downloaden via de blauwe button hieronder.

Blog downloaden als pdf

Vragen of meer informatie?

Heeft u als werkgever, werknemer vragen over de nieuwe  wetswijzigingen? Wilt u weten wat de gevolgen daarvan kunnen zijn en welke (juridische) mogelijkheden openstaan? Neem dan contact op met Merienke Zwaan voor meer informatie.

Gepubliceerd op: 29 april 2021 in Arbeidsrecht, Arbeidsovereenkomst
Vragen?
Neem contact op met Merienke (M.M.) Zwaan-Stroband
Aanbod vaste uren bij oproepkrachten: per 1 juli 2021 een aanpassing
Delen: