Belangrijke ontwikkelingen voor veteranen over het Militair Invaliditeitspensioen (MIP)

Al jaren sta ik militaire veteranen bij in diverse soorten zaken. Een grote groep veteranen heeft als gevolg van uitzendingen letsel oplopen. Soms is dat lichamelijk letsel, soms mentaal (vaak PTSS) en soms een combinatie daarvan. Helaas heeft dat letsel dikwijls blijvende gevolgen en invloed op hun carrière, maar ook in het dagelijkse leven. De schade die zij als gevolg daarvan lijden kunnen zij bij Defensie claimen.

Voor het vergoeden van die schade zijn diverse regelingen in het leven geroepen. Zo is de Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding voor oorlogs- en dienstslachtoffers (ook wel UVS of RVS genoemd) in het leven geroepen. Ook is voor Joegoslavië-veteranen en Libanon-veteranen op grond van rechtspraak van de hoogste ambtenarenrechter, de Centrale Raad van Beroep, uit 2013 en 2015, recht op vergoeding van hun restschade.

Wat is het militair invaliditeitspensioen?

Het militair invaliditeitspensioen (afgekort het MIP) is een eerste tegemoetkoming voor veteranen die letsel hebben opgelopen door bijzondere omstandigheden tijdens de uitoefening van de militaire dienst. Na de aanvraag van een MIP wordt de veteraan gekeurd door het Bureau Medische Beoordelingen van het ABP, waar onderzoek plaatsvindt of voor het letsel een verband wordt aangenomen met bijvoorbeeld de uitzending of een oorlogssituatie. De hoogte van het MIP wordt vervolgens door het ABP vastgesteld.

De afgelopen tijd zijn er nodige ontwikkelingen geweest op het gebied van het MIP. Jarenlang (vanaf 1 januari 2009) is het MIP niet geïndexeerd en dat in tegenstelling tot het gegeven dat de lonen, het minimumloon en uitkeringen wel (jaarlijks) geïndexeerd werden. Mede door de goede inzet van vakbonden zoals de ACOM is er onlangs een akkoord bereikt over indexering van het MIP.

Ik merkte dat de informatievoorziening op dit punt niet geheel duidelijk was en de nodig verwarring veroorzaakte.

Diverse indexaties per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 zal, afhankelijk van de datum van ontslag uit militaire dienst van de veteraan, een eenmalige indexatie van het MIP plaatsvinden. Hoe verder de datum van ontslag in het verleden is, hoe hoger het percentage van indexatie. Een veteraan die in 2008 of eerder ontslagen is uit de militaire dienst, kan vanaf 2023 rekenen op een verhoging van de MIP-grondslag van 26,10%. Naarmate het ontslag steeds verder naar het heden ligt, wordt het percentage van de indexatie lager. Met deze indexatie wordt het MIP hetzelfde geïndexeerd als bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW. Ook deze bruto uitkeringen worden per 2023 met 10,15% geïndexeerd.

Bijvoorbeeld: voor een veteraan die vóór 2008 is ontslagen en een WIA-uitkering ontvangt, betekent dit een verhoging van de MIP-grondslag van 36,25% (26,10% + 10,15%).

De indexaties gaan echter verder dan dat. Ook geldt deze eenmalige verhoging ook voor de bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV = een vergoeding van het smartengeld dat maandelijks door het ABP onder bepaalde voorwaarden wordt uitgekeerd) en het Bijzonder militair nabestaandenpensioen (BMNP).

Deze indexatie is goed nieuws. Het MIP wordt aanzienlijk verhoogd, eindelijk. Voor veel veteranen betekent dit een belangrijke aanvulling op het inkomen.

Heeft het invloed op de UVS- en restschadezaak?

Voor de afwikkeling van een lopende restschadezaak heeft dit ook gevolgen: een hoger MIP betekent een lagere restschade. De uiteindelijke compensatie verandert niet, maar wel de wijze waarop deze wordt uitgekeerd.

Verdere ontwikkelingen

Er zijn nog meer ontwikkelingen als het gaat om de afwikkeling van UVS- en restschadezaken. Ik noem de wijziging van de rekenrente, de nieuwe arbeidsvoorwaarden bij Defensie en de aanpassing van de ambtelijke pensioenen.

Vragen?

Voor meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen verwijs ik u graag door naar de pagina 'Letselschade voor militairen en veteranen'.

Mocht u vragen hebben op één van deze thema’s, aarzel niet om mij te bellen of te mailen, ik beantwoord uw vragen graag.

Gepubliceerd op: 27 december 2022 in Militair recht, Letselschade militairen en veteranen
Vragen?
Neem contact op met France-Sophie (F.S.) Bellekom
Militaire invaliditeitspensioen
Delen: