Boete voor gemeente Tilburg en NedTrain vanwege blootstelling van personeel aan chroom-6

De rechtbank Rotterdam heeft op 1 februari 2023 geoordeeld dat zowel de gemeente Tilburg als de NS-dochter NedTrain ieder een boete van € 250.000,- moeten betalen omdat zij bijstandsgerechtigden en medewerkers die (oude) treinstellen moesten opknappen aan de gevaarlijke stof chroom-6 hebben blootgesteld.

De gemeente Tilburg heeft samen met NedTrain van 2004 tot 2011 het re-integratieproject tROM uitgevoerd. Tijdens dit project hebben ongeveer 800 uitkeringsgerechtigden – om een uitkering van de gemeente te ontvangen – treinstellen moeten opknappen. In 2016 is uit onderzoek gebleken dat de verf die van deze treinen werd geschuurd de kankerverwekkende stof chroom-6 bevatte.

Zowel de gemeente Tilburg als NedTrain hebben gedurende het project, nooit enig onderzoek laten verrichten naar de mogelijke risico’s van de blootstelling aan de verfstof en het schuurstof.  In die tijd was het al algemeen bekend dat in oude verf gevaarlijke stoffen zouden kunnen zitten, aldus de rechtbank.  De gemeente Tilburg en NedTrain hebben een onaanvaardbaar gezondheidsrisico voor zowel de deelnemers als haar medewerkers genomen. Zij hadden geen voorlichting  gehad en niet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gekregen om met chroom-6 te werken. Ook was de werkplaats niet ingericht om met gevaarlijke stoffen te werken. De rechtbank weegt in haar beoordeling mee, dat de deelnemers verplicht waren om de (schuur)werkzaamheden uit te voeren, omdat anders hun uitkering gekort of stopgezet zou worden.

De rechtbank komt tot het oordeel dat de gemeente Tilburg en NedTrain ernstig tekortgeschoten zijn in hun zorgplicht jegens de deelnemers en de medewerkers van het tROM project. Zij waren samen verantwoordelijk voor de werkomstandigheden en de veiligheid, maar hebben verzuimd om hier zorg voor te dragen.

In de afgelopen jaren is bekend geworden dat meerdere werkgevers waaronder de Staat (Defensie), KLM en NS, hun personeel aan de gevaarlijke stof chroom-6 hebben blootgesteld zonder persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. Zou deze uitspraak van de strafrechter aanleiding geven om meerdere werkgevers en opdrachtgevers te vervolgen?

Vragen? 

Heeft u vragen over beroepsziekten in verband met blootstelling aan chroom-6? Neem dan gerust contact op met Carene van Vliet  via vanvliet@delissenmartens.nl of +31 88 010 51 95, of met Marouschka den Ouden via denouden@delissenmartens.nl  of +31 88 010 51 91.

Wilt u meer weten over schadevergoeding voor chroom-6 slachtoffers bij Defensie? Lees dan ook onze vorige blog.

Gepubliceerd op: 2 februari 2023 in Letselschade
Vragen?
Neem contact op met Carene (C.M.H.) van Vliet
Vragen?
Neem contact op met Marouschka (M.L.G.) den Ouden
Boete Chroom 6 |letselschade advocaat
Delen: