Checklist notulen aandeelhoudersvergadering

Nadat de algemene vergadering van aandeelhouders (ook wel de AVA of aandeelhoudersvergadering genoemd) rechtsgeldig is opgeroepen (meer hierover in het blog uitschrijven van de AVA), moeten de notulen worden opgemaakt. De notulen van de AVA is een kort, zakelijk verslag van wat tijdens een AVA is besproken en besloten. In de notulen wordt in ieder geval vermeld wie aanwezig is, hoeveel stemmen er uitgebracht kunnen worden, hoe er is gestemd en welke besluiten er zijn genomen. De notulen worden gemaakt door de secretaris die door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen.

Gebruik de onderstaande checklist om te controleren of u de juiste formaliteiten met betrekking tot de notulen in acht hebt genomen.

1. Wat staat er in deze notulen algemene vergadering?

In de notulen algemene vergadering van aandeelhouders staat onder meer:

 • Waar de AVA werd gehouden en in welke plaats
 • Wie aanwezig was bij de AVA
 • Hoeveel stemmen de aandeelhouders kunnen uitbrengen
 • De agendapunten (1. opening, 2. de te nemen besluiten, 3. Rondvraag en 4. sluiting)
 • Welke besluiten er zijn genomen, meestal zal dat in ieder geval zijn:
  • een besluit tot vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening
  • een besluit over de bestemming van de winst over het afgelopen jaar
  • dat aan het bestuur decharge wordt verleend voor het afgelopen jaar

2. Wie stelt de notulen aandeelhoudersvergadering vast?

Staat er niets over vaststelling van de notulen in de statuten, dan worden deze vastgesteld door de voorzitter en de secretaris. De vaststelling kan ook bij een eerstvolgende AVA plaatsvinden.

3 Wie is verantwoordelijk voor de ondertekening?

De notulen aandeelhoudersvergadering moeten worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 

Ontvang het gratis voorbeeldmodel notulen AVA

Wilt u een gratis voorbeeldmodel van de notulen AVA ontvangen? Na het invullen van onderstaand formulier, ontvangt u deze direct via het opgegeven emailadres.  

Gepubliceerd op: 7 januari 2021 in Ondernemingsrecht, Aandeelhoudersvergadering
Vragen?
Neem contact op met Milan (M.) Karel
Checklist notulen aandeelhoudersvergadering
Delen: