De eKantonrechter

In een razendsnel tempo raakt onze samenleving gedigitaliseerd. Dat geldt ook voor het recht. Niet alleen zijn de juridische bronnen steeds completer online te raadplegen, ook de rechtspraak doet een duit in het zakje, met de eKantonrechter. Sinds oktober 2013 was online procederen al mogelijk voor rechtsbijstandsverzekeraars, sinds kort staat de eKantonrechter ook open voor advocaten. Zij kunnen namens hun cliënt digitaal een rechtszaak starten en volgen.

Procederen met je iPad

Het is de bedoeling dat de procedure bij de eKantonrechter laagdrempelig is en – op een eventuele mondelinge behandeling na – geheel digitaal, zo blijkt het uit het procesreglement, dat is opgesteld op initiatief van de Raad voor de rechtspraak. Advocaten, maar ook rechtsbijstandsverzekeraars, kunnen online een zaak starten binnen een beveiligde elektronische omgeving. Alle communicatie tussen partijen verloopt vervolgens in beginsel in de vorm van berichtgeving via een berichtenbox. Het indienen van processtukken gebeurt eveneens digitaal, waardoor het aanleggen van papieren dossiers in veel gevallen overbodig wordt. Op deze manier probeert de rechtspraak beter aan te sluiten op de werkwijze van professionele partijen.
Zaken kunnen vanuit het hele land opgestart worden, waarna de Rechtbanken Rotterdam en Oost-Brabant zich over de zaken buigen. Een van de voordelen van het online procederen is natuurlijk de snelheid: de eKantonrechter doet, binnen acht weken na indiening van het verzoekschrift, uitspraak. 
De eKantonrechter behandelt overigens uitsluitend relatief eenvoudige civiele zaken, omdat de online procedure zich natuurlijk niet leent voor een uitvoerig feitenonderzoek. Gedacht moet worden aan vermogensrechtelijke geschillen binnen het contracten-, buren- en arbeidsrecht tot € 25.000. Hoger beroep is niet mogelijk, omdat de procedure is gericht op een definitieve geschilbeslechting. Een van de toelatingscriteria voor de digitale procedure is dan ook dat partijen afstand doen van de mogelijkheid van hoger beroep.


Gefaseerde invoer

Voor rechtsbijstandsverzekeraars – die hebben meegeholpen aan de ontwikkeling van de eKantonrechter – is het al sinds 2013 mogelijk om via de eKantonrechter een zaak online in te dienen, te voeren en te volgen. Sinds 25 april jl. is deze mogelijkheid er nu voor de meeste advocaten ook. De bedoeling is dat in de zomer van 2014 de eKantonrechter voor iedereen toegankelijk is, zoals burgers, bedrijven en voor advocaten zonder een tot nog toe verplichte rekening-courantverhouding. 
De eKantonrechter is uit één van de plannen voortgekomen die staan in het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) van de minister van Veiligheid en Justitie en de Raad voor de rechtspraak. Er zijn al plannen om eveneens voor andere civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken de mogelijkheid van online procederen aan te gaan bieden. 
Inmiddels is de eerste zaak – over non-conformiteit bij verkoop van een woning – door de eKantonrechter afgehandeld.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsflits of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Merienke Zwaan, Sophie Stolker of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T + 31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 8 mei 2014 in Arbeidsrecht
Vragen?
Neem contact op met Merienke (M.M.) Zwaan-Stroband
De eKantonrechter
Delen: