Derde actualisatie chroom-6

Vorige week heeft het RIVM voor de derde keer de aandoeningenlijst chroom-6 geactualiseerd. Helaas met een teleurstellend resultaat. De derde actualisatie heeft niet tot aanpassingen van de aandoeningenlijst geleid.

Eerdere actualisaties

Sinds de publicatie van de eerste onderzoeksresultaten, in het kader van de blootstelling aan chroom-6, onderzoekt het RIVM ongeveer één keer in de twee jaar of de daaruit volgende aandoeningenlijst nog steeds actueel is. In 2018 bracht het RIVM een overzicht uit van de gezondheidseffecten en ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt. Het gaat om longkanker, neus- en neusbijholtekanker, maagkanker, chroom-6 gerelateerde allergische astma en rhinitis en allergisch contacteczeem en perforatie van het neustussenschot door chroomzweren. Ook kan directe blootstelling aan chroom-6 tot chronische longziekten leiden. Op basis van nieuwe wetenschappelijke kennis is in 2019/2020 strottenhoofdkanker aan deze lijst toegevoegd.

Vervolgens verscheen in 2021 de tweede actualisatie waarin de eerdere conclusies werden bevestigd en er geen nieuwe schadelijke gezondheidseffecten of ziekten in relatie tot blootstelling aan chroom-6 werd aangetoond. Afgelopen week verscheen de derde actualisatie waarin het RIVM concludeerde dat de aandoeningenlijst na bestudering van de recente wetenschappelijke literatuur niet zal worden aangepast.

Meta-analyse

Tevens verschenen afgelopen week de resultaten van de meta-analyse. In deze meta-analyse werden diverse vormen van kanker nader bestudeerd. Het ging om kanker van de mondholte, dunne darm, pancreas, blaas en prostaat. In deze meta-analyse heeft het RIVM de conclusie getrokken dat er geen duidelijk verband is tussen de blootstelling aan chroom-6 en bovengenoemde vormen van kanker.

Naar verwachting zal over twee jaar de vierde actualisatie van de aandoeningenlijst plaatsvinden.

Aandoeningslijst

Momenteel staan de volgende aandoeningen op de lijst:

1. Kanker

1.1 Longkanker

1.2 Neus- en neusbijholtekanker

1.3 Maagkanker

1.4 Strottenhoofdkanker

2. Luchtwegallergieën

2.1 Astma

2.2 Neusslijmvliesontsteking (rhinitis)

3. Chronische longziekten; COPD, longfibrose en niet-allergisch (irritatief) beroepsastma

4. COPD

5. Perforatie van het neustussenschot door chroomzweren

6.  Allergisch contacteczeem

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om schadevergoeding te vorderen vanwege blootstelling aan chroom-6? Lees dan ook onze eerdere blog schadevergoeding voor chroom-6 slachtoffers: welke mogelijkheden zijn er?.

Vragen?

Heeft u vragen over wat derde actualisatie voor u betekent? Neem dan gerust contact op met Carene van Vliet (advocaat/partner Militair Recht) via vanvliet@delissenmartens.nl of +31 88 010 51 95, of met Marouschka den Ouden (jurist Militair Recht) via denouden@delissenmartens.nl  of +31 88 010 51 91.

Wij behandelen ook andere letselschadezaken, ook onder de Regeling Volledige Schadevergoeding, van (ex-)militairen en veteranen die letsel hebben opgelopen. Dat kan zowel fysiek als psychisch letsel (PTSS) zijn.

Gepubliceerd op: 3 november 2023 in Letselschade
Vragen?
Neem contact op met Carene (C.M.H.) van Vliet
Vragen?
Neem contact op met Marouschka (M.L.G.) den Ouden
Derde actualisatie chroom-6
Delen: