Nieuws in de Kinderopvangtoeslag-affaire

Een ouder die een definitieve compensatiebeschikking in verband met de toeslagenaffaire heeft ontvangen en van mening is meer schade te hebben geleden dan de standaardvergoedingen genoemd in die beschikking, kan een verzoek tot compensatie van de aanvullende werkelijke schade indienen op grond van artikel 3.3. van het Procesreglement CWS1. Afgezien van de daarin (en in de Wet Hersteloperatie Toeslagen) genoemde uitzonderingen, kon dit tot en met uiterlijk 31 december 20232..  Inmiddels is deze termijn met een jaar verlengd tot en met uiterlijk 31 december 2024.

Dat is goed nieuws, want kinderopvangtoeslag-zaken kunnen omvangrijk en complex zijn. Het vergt veel van ouders om in het verleden te duiken en documenten te verzamelen teneinde een onderbouwd verzoek te kunnen indienen bij de CWS. Bovendien zou het in standhouden van de termijn hebben geleid tot de indiening van vele (niet inhoudelijke) pro-forma verzoeken louter om de termijn te dekken, hetgeen op haar beurt weer had kunnen leiden tot vertraging vanwege de administratie daarvan.

Heeft u vragen over KOT-zaken? Delissen Martens Advocaten staat u graag bij.

Neem ter zake contact op met mr. M.J. Van Basten Batenburg (+31 70 311 54 11) of mr. M. van Tiel (+31 88 010 51 25).

 

Reglement Commissie Aanvullende Schadevergoeding Werkelijke Schade Herstel Kinderopvangtoeslag, vastgesteld door de CWS op 24 februari 2021 en aangepast op 15 december 2021.

Ouders die na 1 juli 2023 hun integrale beoordeling hebben ontvangen of bij wie hiertegen nog een bezwaar of beroep loopt krijgen nog een half jaar de tijd. Zie ook artikel 6.1, lid 3 van de Wet Hersteloperatie Toeslagen.

Gepubliceerd op: 4 december 2023 in Procesrecht
Vragen?
Neem contact op met Michaël (M.J.) van Basten Batenburg
Vragen?
Neem contact op met Melvin (M.) van Tiel
Nieuws in de Kinderopvangtoeslag-affaire
Delen: