Opschorting handhaving DBA tot 1 juli 2018

Nadat de Staatssecretaris van Financiën aanvankelijk had aangegeven de handhaving in het kader van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) op te schorten tot 1 januari 2018, heeft de Staatssecretaris van Financiën nu te kennen gegeven de handhaving op te schorten tot 1 juli 2018.

Deze mededeling komt kort nadat het rapport “Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie” aan de Tweede Kamer is gepresenteerd. In dat rapport wordt een tiental varianten voorgelegd hoe nu om te gaan met de beoordeling van arbeidsrelaties. Meer specifiek is de vraag: dient de arbeidsrelatie te worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst of is er sprake van overeenkomst van opdracht met een zelfstandige/freelancer, waarvoor geen inhoudingsplicht geldt?

Gezien het feit dat het nieuw te vormen kabinet nog een standpunt zal moeten formuleren over de vele varianten in het rapport, zal het niet lukken om hier vóór 1 januari 2018 al duidelijkheid over te krijgen. Het is overigens nog maar de vraag of die duidelijkheid er wèl voor 1 juli 2018 is.

De Belastingdienst zal voor vergoedingen, die zijn betaald tot 1 juli 2018, geen naheffingen en boeten opleggen tot 1 juli 2018, in situaties waarin de Belastingdienst van oordeel is dat er sprake is van een inhoudingsplicht, maar waarbij de opdrachtgever de relatie niet als dienstbetrekking heeft aangemerkt. Dit is alleen anders indien sprake is van kwaadwillenden.

Voor zowel opdrachtgevers als voor zelfstandigen is het wenselijk dat er een einde komt aan de onzekerheid over hoe om te gaan met de overeenkomsten met zelfstandigen. Voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers is het van belang zich goed op de hoogte te blijven stellen van de ontwikkelingen op dit gebied.

 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen? Neem contact op met Ivo Janssens (janssens@delissenmartens.nl) en/of Merienke Zwaan (zwaan@delissenmartens.nl) of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T + 31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 2 juni 2017 in Arbeidsrecht, Belastingrecht
Vragen?
Neem contact op met Merienke (M.M.) Zwaan-Stroband
Opschorting handhaving DBA tot 1 juli 2018
Delen: