UBO-register actie vereist

De tijd dringt: vóór 27 maart 2022, dienen alle vennootschappen hun “Ultimate Benificial Owner(s)” (UBO) oftewel uiteindelijk belanghebbenden ingeschreven te hebben in het zogenaamde UBO-register. Dit register wordt gefaciliteerd door de Kamer van Koophandel. In veel Europese landen is dit al langer verplicht, aangezien deze verplichting voortvloeit uit Europese regelgeving.

UBO's zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een besloten vennootschap. Of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

Voor meer informatie over welke organisaties een UBO dienen in te schrijven en wie kwalificeert als UBO, verwijzen wij u naar een eerder blog.

Doel

Het UBO-register heeft onder andere tot doel om witwassen en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Zo zijn organisaties die u nodig hebt voor uw bedrijfsvoering, zoals banken, beleggingsinstellingen en andere financiële en juridische dienstverleners, wettelijk verplicht om bij een cliëntenonderzoek het UBO-register te raadplegen. Hiermee kunnen ze vaststellen en controleren met wie ze zakendoen.

To do

Uiteindelijk moeten zo'n 1,7 miljoen organisaties de UBO-opgave doen. Daar hebben ze de tijd voor tot 27 maart 2022.

Aan het niet of onjuist registreren van de UBO's zijn sancties verbonden. Bureau Economische Handhaving (BEH) ontvangt van de Kamer van Koophandel alle benodigde informatie van de organisaties waarvan de UBO's na 27 maart 2022 niet zijn geregistreerd. BEH kan handhavend optreden.

Het niet (tijdig) voldoen aan de registratieverplichting of het doorgeven van verkeerde informatie is een economisch delict. Dit kan uiteindelijk leiden tot een gevangenisstraf van maximaal zes maanden, een taakstraf of een boete van (thans) maximaal € 21.750. Daarnaast kan een onjuiste registratie aanleiding zijn voor strafrechtelijk onderzoek naar de organisatie of diens UBO's.

Vragen?

Twijfelt u over wie in uw organisatie moet worden aangemerkt als UBO of heeft u andere vragen over het UBO-register? Neem dan contact op met Milan Karel (advocaat ondernemingsrecht) via karel@delissenmartens.nl of + 31 70 311 54 11.

 

Gepubliceerd op: 23 maart 2022 in Ondernemingsrecht
Vragen?
Neem contact op met Milan (M.) Karel
UBO-register actie vereist
Delen: