Verduurzaming voor VvE’s

Met de hoge energieprijzen is verduurzaming een “hot item”. Ook voor VvE’s. Want een betere isolatie of het hebben zonnepanelen kan behoorlijk schelen in de kosten.  VvE’s lopen hierbij alleen wel tegen verschillende praktische en juridische problemen aan. Dit leek mij een goede reden om wat punten van aandacht op te schrijven.

Op welke wijze kunnen VvE’s verduurzamen?

Wat versimpeld gezegd, kan verduurzamen door het pand (dak, gevel, vloer, ramen) beter te isoleren, door te investeren in zonne-energie en door duurzaam te verwarmen (zoals met een warmtepomp). Dit verschilt echter per pand.

Hoe komt de VvE aan het geld?

Maatregelen om een pand te verduurzamen zijn niet goedkoop. En veel VvE’s beschikken niet over de financiële middelen om hierin te kunnen investeren. Gelukkig zijn er verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden voor VvE’s. Zo is er de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor energieadviezen, adviezen voor oplaadpunten van elektrische auto’s en adviezen over isolatie. Ook kunnen VvE’s aanspraak maken op de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). En het Nationaal Warmtefonds biedt VvE’s de mogelijkheid om energiebespaar-leningen af te sluiten. Kortom, er zijn mogelijkheden en het loont om dit goed uit te zoeken.

Juridische hobbels

Veel besluiten binnen VvE’s kunnen op de ALV worden genomen met een normale meerderheid (de helft +1). Voor grote investeringen en voor wijzigingen aan gemeenschappelijke delen van het pand is vaak een zogeheten gekwalificeerde meerderheid nodig. Bijvoorbeeld unanimiteit of 2/3e van het aantal stemmen. Dit verschilt per VvE en is geregeld in de Akte van Splitsing. Een besluit dat zonder de juiste meerderheid wordt genomen is nietig. En een besluit dat wel met de juiste meerderheid wordt genomen, kan in sommige gevallen op verzoek van één of meerdere leden van de VvE worden vernietigd door de kantonrechter. Bijvoorbeeld als de plannen van de VvE financieel (veel) verder gaan dan voor (leden van) de VvE mogelijk is of als er geen rekening wordt gehouden met de belangen van een of meerdere leden van de VvE. Het is dan ook verstandig om de plannen eerst goed uit te werken en om alle belangen mee te wegen in de besluitvorming.

Nog een punt van aandacht is dat alle leden van de VvE gezamenlijk eigenaars zijn van het pand van de VvE. Eén appartementseigenaar mag bijvoorbeeld niet zonder akkoord van de VvE zijn of haar ramen vervangen of de gevel aanpassen. En als je op de bovenste verdieping woont, mag je niet zomaar jouw eigen zonnepanelen leggen op het gemeenschappelijke dak. Dit moet in goed overleg. En ook voor het geven van toestemming door een VvE gelden strikte voorwaarden. Het is namelijk goed mogelijk dat de Akte van Splitsing voor bepaalde verduurzamingsmaatregelen moet worden aangepast.

Conclusie

Hoewel er veel positieve resultaten kunnen worden bereikt met verduurzaming, is dit voor VvE’s niet eenvoudig te organiseren. Zelfs met de beste bedoelingen kunnen er onjuiste besluiten worden genomen of kan er tussen de verschillende leden van de VvE een discussie ontstaan. Laat je als VvE dan ook goed informeren over de financiële, praktische en juridische aspecten.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie? Bel of mail één van onze VvE-recht advocaten of neem een kijkje op onze specialismepagina. Wij helpen u graag verder. 

Gepubliceerd op: 16 december 2022 in Vastgoedrecht,
Vragen?
Neem contact op met Thijs (M.B.) van Munster
Verduurzaming voor VvE’s
Delen: