Verplicht reservefonds voor elke VvE

Sinds 1 januari 2018 is elke VvE wettelijk verplicht om voldoende geld te sparen in een zogeheten reservefonds. Dit is bedoeld voor het groot onderhoud aan het pand van de VvE. Per 1 januari 2021 moet elke VvE dit reservefonds ook echt op orde hebben. Toch is dit voor een groot aantal VvE’s (nog) niet het geval.

Wat is een reservefonds?

Het reservefonds is een spaarplan van een VvE met als doel om (wanneer dat nodig is) voldoende geld te hebben voor groot onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan het impregneren van gevels, schilderwerk, het vervangen of herstellen van een dak of het herstel van de fundering van een pand. Elke VvE is al sinds mei 2008 verplicht om te sparen. Met de Wet verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars heeft de wetgever daar nu een minimumbedrag aan gekoppeld.

Waarom is een reservefonds verstandig?

Bij VvE’s waar geen reservefonds is, kunnen de VvE en haar individuele leden ineens voor een onaangename verrassing komen te staan. Noodzakelijk onderhoud kan namelijk vaak niet lang worden uitgesteld en gaat wel gepaard met hoge kosten. In zulke gevallen zullen de individuele leden in één keer een forse bijdrage moeten betalen. Daarbij is het denkbaar dat u als nieuwe eigenaar binnen een VvE eigenlijk betaalt voor het niet sparen van uw voorgangers. Dit leidt vaak tot veel frictie en mogelijk zelfs juridische procedures binnen een VvE.

Overigens is een reservefonds niet alleen verstandig, maar tegenwoordig dus ook wettelijk verplicht. Indien een VvE niet voldoet, dan kan er zelfs sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid.

Aan welke vereisten moet een reservefonds voldoen?

Het is de belangrijkste voorwaarde van het reservefonds, dat elke VvE maandelijks voldoende spaart. Dat kan op twee manieren:

  1. Een VvE kan per jaar minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het pand reserveren. Dit is vaak een fors bedrag. Die herbouwwaarde is vaak terug te vinden op het polisblad van de opstalverzekering van de VvE.
  2. Er kan een spaarplan worden opgesteld op basis van een MJOP (meerjarenonderhoudsplan). In dit geval wordt er door een deskundige beoordeeld welk onderhoud de komende tien jaar aan het pand moet worden uitgevoerd en wat hier de kosten van zijn. Zo weet de VvE welk bedrag zij maandelijks moet reserveren om al het onderhoud te kunnen financieren.

Verder moet het geld dat op deze manier wordt gespaard op een aparte bankrekening staan. Dit om te voorkomen dat het geld alsnog aan andere zaken wordt uitgegeven.

Conclusie

Het is erg verstandig om te controleren of uw VvE het reservefonds op orde heeft. Op die manier voorkomt u vervelende verrassingen, hoge individuele bijdragen en situaties waarbij er onvoldoende geld is voor noodzakelijk onderhoud. Wilt u weten of uw VvE voldoet aan de wettelijke verplichtingen, of wilt u hier advies over? Neemt u dan vooral contact op met Thijs van Munster.

Lees meer blogs over de VvE

Digitaal vergaderen VvE tijdens coronacrisis 

Last onder dwangsom voor de VvE. Wat kan de VvE daartegen doen? 

VvE-bijdragen opschorten? 

Gepubliceerd op: 8 februari 2021 in Vastgoedrecht, Bestuurdersaansprakelijkheid,
Vragen?
Neem contact op met Thijs (M.B.) van Munster
Verplicht reservefonds voor elke VvE
Delen: