Voorkom sluiting van uw horecabedrijf

De feestdagen staan voor de deur. Voor de horecasector de drukste tijd van het jaar met allerlei feestjes en partijen. Natuurlijk wilt u als eigenaar van een restaurant, café, club of bar in de maanden december en januari goede omzet maken en zit u niet te wachten op boetes of sluiting door de gemeente. In dit blog leest u wat u kunt doen om dergelijke gemeentelijke maatregelen te voorkomen.

Sluiting wegens wapens & drugs

Het lijkt steeds vaker te gebeuren. Een horecaonderneming wordt gesloten omdat er wapens of drugs zijn gevonden. Of u als eigenaar hiervan op de hoogte was, speelt geen rol. De burgemeester kan op grond van artikel 13b Opiumwet, ook wel de Wet Damocles, een inrichting sluiten als er sprake is van drugshandel. Hiervan is sprake als er een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen die geacht wordt te zijn bestemd voor verkoop, aflevering of verstrekking. Of de aanwezigheid van drugs overlast heeft veroorzaakt, is evenmin van belang. Niet zelden gaat sluiting van een horecabedrijf gepaard met het intrekken van de drank- en horecavergunning.

Duur sluiting

Dat het snel kan gaan, bleek dit jaar nog bij Club Rodenburg in Beesd. Nadat agenten twee xtc-pillen en een halve gram cocaïne hadden bemachtigd in de club, is de zaak voor een periode van maar liefst één jaar gesloten.

In 2018 hebben burgemeesters 1250 keer gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om horecapanden te sluiten. De duur van de sluiting verschilt per gemeente. Wat bij de ene gemeente nog is toegestaan, zal mogelijkerwijs elders in het land niet door de beugel kunnen.

Voorkomen is beter dan genezen: dossieropbouw

Ook al heeft de burgemeester de bevoegdheid om een pand te sluiten, zal hij eerst moeten nagaan of er redenen zijn die de sluiting onredelijk maken. Sluiting is immers een zware maatregel. De burgemeester mag dus niet over een nacht ijs gaan, alvorens hij besluit om de deuren van een horeca-inrichting voor bepaalde tijd te sluiten. Gekeken wordt naar wat de ondernemer heeft gedaan om de aanwezigheid van drugs en/of wapens te voorkomen. De aanwezigheid van beveiligers en metaaldetectiepoortjes kan in geval dat wapens zijn gevonden, een verlichtende omstandigheid zijn. Ook moet u als ondernemer kunnen aantonen dat u een (schriftelijk) zerotolerance beleid ten aanzien van drugs en wapens heeft en dat u dit ook met uw personeel heeft gecommuniceerd. Het is aan te raden om het personeel regelmatig op het zerotolerance beleid te wijzen en deze voorlichtingen schriftelijk vast te leggen. Als u merkt dat uw horecagelegenheid onverhoopt ‘fout’ publiek trekt, is het raadzaam om na te gaan wat er in de bedrijfsvoering kan worden veranderd om misstanden te voorkomen. Neem contact op met de politie om door te geven welke figuren uw tent bezoeken. Leg deze meldingen ook schriftelijk vast zodat u altijd kunt aantonen dat u bepaalde zaken al hebt gemeld. Ook kan het nuttig zijn om in overleg te treden met de gemeente om na te gaan welke maatregelen genomen kunnen worden om incidenten te voorkomen en fout publiek te weren. Verder kan het een overweging waard zijn om zelf mystery guests in te zetten die een eventueel drugsprobleem van een horecatent in kaart brengen. U bouwt hiermee een dossier op dat u gaat helpen in een eventuele zaak tegen de burgemeester.

Rechtsmiddelen: toch maar genezen?

Als uw pand desondanks wordt gesloten, is de race nog niet gelopen. Voorafgaand aan de definitieve sluiting zult u een brief ontvangen waarin de burgemeester laat weten dat hij voornemens is om uw pand te sluiten. In reactie op deze brief kunt u als eigenaar of huurder een reactie geven en aangeven waarom u het niet eens bent met de sluiting. Hierbij is het van belang om te vermelden welke maatregelen u hebt genomen om de sluiting te voorkomen. Ter onderbouwing kunt u eventuele schriftelijke meldingen die u bij de politie en/of gemeente hebt gedaan, meesturen. Mocht de burgemeester toch overgaan tot sluiting van uw pand, is het mogelijk om tegen die beslissing in bezwaar te gaan. Later is een stap naar de rechter mogelijk.

Helaas zorgt een bezwaar- en beroepsprocedure er niet voor dat uw pand meteen weer opengaat. Hiervoor zult u een verzoek om voorlopige voorziening (soort kort geding) moeten doen. U verzoek de rechter om gedurende de lopende bezwaar- of beroepsprocedure het pand open te mogen houden. Ook is het mogelijk om een verzoek tot heropening in te dienen.

Conclusie

Dat de aanwezigheid van drugs en/of wapens steeds vaker tot sluiting van horecapanden leidt, is een feit. Het is daarom zaak om al in een vroeg stadium een eigen dossier op te bouwen waaruit blijkt wat u heeft gedaan om uw zaak ‘schoon’ te houden. De burgemeester zal dit moeten meewegen in zijn beslissing om uw pand al dan niet te sluiten. Mocht niets baten en uw tent toch gewoon dicht moeten, is het een overweging waard om na te gaan of een verzoek om schadevergoeding kans van slagen heeft. Dit verzoek kan gericht zijn aan de burgemeester maar in sommige gevallen kan schade ook verhaald worden op de daders.

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp, schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Gepubliceerd op: 23 december 2019 in Bestuursrecht, Toezicht en handhaving
Vragen?
Neem contact op met Jeroen (J.S.) Maas
Voorkom sluiting van uw horecabedrijf
Delen: