Steeds vaker worden ondernemingen geconfronteerd met overheidsorganen die hen als toezichthouders benaderen. Zo komen toezichthouders onaangekondigd langs voor inspecties, vragen zij inzage in de administratie, dossiers en/of computerbestanden en worden bestuurders en werknemers door hen gehoord. Indien tijdens een dergelijk toezichtstraject overtredingen van wet- en regelgeving worden geconstateerd, kan dit leiden tot een handhavingsbesluit. Dit kan inhouden dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd of andere maatregelen worden genomen, zoals sluiting van het pand.

Ondernemingen die geconfronteerd worden met een toezichtstraject of handhaving, doen er goed aan om in een vroeg stadium na te gaan wat hun rechten en plichten zijn. De volgende vragen zijn onder andere hierbij van belang:

 • Bent u als onderneming verplicht mee te werken?
 • Moeten uw werknemers antwoord geven op vragen van de toezichthouder?
 • Wat kunt u doen om te voorkomen dat de procedure openbaar wordt gemaakt, of, indien openbaarmaking onoverkomelijk is, wat kunt u doen om de schade te beperken?

Onze expertise

Onze bestuursrechtadvocaten hebben jarenlange ervaring met handhavingszaken. Bij de volgende zaken kunnen wij u bijstaan:

 • Toezicht (bevoegdheden en verplichtingen)
 • Last onder dwangsom en invordering
 • Last onder bestuursdwang en kostenverhaal
 • Bestuurlijke boete

Mogelijke toezichthouders en handhavers

De verschillende toezichthouders werken steeds intensiever en structureler samen. Denkt u hierbij aan de volgende overheidsorganen:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen
 • Autoriteit Consument en Markt (ACM)
 • Autoriteit Persoonsgegeven (AP) – (Privacyrecht)
 • De Nederlandsche Bank (DNB)
 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • Belastingdienst – (Belastingrecht)
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)
 • Openbaar Ministerie (OM) – (Strafrecht)
 • Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) – (Belastingrecht)
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) - (Migratierecht)
 • Uitvoeringsinstituut Weknemersverzekeringen (UWV)

Onze cliënten

Wij treden op namens ondernemingen maar ook stichtingen en overheidsorganen. Particulieren kunnen eveneens bij ons terecht.

Gerelateerd nieuws

verlaten vrachtwagens langs de wegVerlaten vrachtwagens langs de weg

Verwaarloosde auto's en vrachtwagens langs de weg. Ze blokkeren niet alleen de ruimte, maar nemen ook veiligheidsrisico's met zich mee. Lees hier het blog.

 

 

Last onder dwangsom voor de VvE.   
Wat kan de VvE daartegen doen?

Lees het blog

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)
09.12
Verlaten vrachtwagens langs de weg
23.12
Voorkom sluiting van uw horecabedrijf
25.03
Drugsafval: Opgeruimd staat netjes?

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.