Minder werk door het coronavirus? NOW vervangt werktijdverkorting

DIT BLOG IS VERVANGEN LEES HIER DE UPDATE

UPDATE 18 maart 2020: werktijdverkorting per direct niet meer mogelijk. In de plaats komt de tijdelijke maatregel NOW 'Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid'.

Het coronavirus verspreidt zich snel en de eerste besmettingen in Nederland zijn inmiddels een feit. Welke gevolgen dit virus voor mensen kan hebben is bekend, maar ook bedrijven zullen direct of indirect hinder ondervinden van het coronavirus. Voldoen deze bedrijven aan de voorwaarden voor werktijdverkorting, dan kunnen zij een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen bij het ministerie SZW. Voor de niet-gewerkte uren kan voor de betreffende werknemers een WW-uitkering worden aangevraagd.  

Voorwaarden werktijdverkorting

Om een vergunning tot werktijdverkorting te kunnen krijgen, moet zijn voldaan aan de volgende (cumulatieve) voorwaarden:

  • er is een vermindering van bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die niet onder het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend (het coronavirus kan zo’n omstandigheid zijn)
  • als gevolg van die buitengewone omstandigheden kan de onderneming minimaal 20% van de arbeidscapaciteit niet benutten (uitzendkrachten, zzp’ers en oproepkrachten worden niet in de berekening meegenomen)
  • de periode van verminderde arbeidscapaciteit is naar verwachting minimaal twee en maximaal 24 kalenderweken

Bij bovenstaande is relevant dat de vergunning niet met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd. De maximale periode waarvoor een vergunning wordt verleend, is zes weken. Is de situatie na die periode nog niet verbeterd, dan kan de vergunning maximaal drie keer worden verlengd.

Aanvragen WW-uitkering

Na ontvangst van de vergunning tot werktijdverkorting, moet daarvan direct melding worden gemaakt bij het UWV. Bij die melding moet de werkgever aangeven voor welke werknemers werktijdverkorting is aangevraagd en wat het normale arbeidspatroon van die werknemers is.

Na afloop van de periode waarvoor de vergunning is verleend, kan de werkgever voor de betreffende werknemers een WW-uitkering aanvragen. Hiervoor dient de werkgever voor de volledige periode te specificeren hoe veel uren de werknemers dagelijks hebben gewerkt. De werknemers dienen vervolgens nog aan te geven of zij elders hebben gewerkt, omdat dit van invloed kan zijn op de hoogte van hun WW-uitkering.

Een economisch medicijn tegen het coronavirus

Het laat zich lastig voorspellen hoe het coronavirus zich verder zal verspreiden. Op dit moment zullen vooral bedrijven die veel handelen met China of op andere wijze afhankelijk zijn van de Chinese markt de gevolgen ondervinden, maar met de nieuwe Europa-gevallen worden de gevolgen mogelijk voor meer bedrijven voelbaar. De werktijdverkorting en tijdelijke WW-uitkering zijn in elk geval economisch gezien een passend medicijn tegen het coronavirus. 

Actiepunten werkgevers voor het aanvragen van werktijdverkorting

  • ga na of de arbeidscapaciteit van het vaste personeel met minimaal 20% afneemt als gevolg van het coronavirus
  • vraag tijdig werktijdverkorting aan, het ministerie SZW verleent geen vergunningen met terugwerkende kracht
  • zorg voor een strakke administratie van het aantal gewerkte uren gedurende de vergunningsperiode, in verband met de aan te vragen WW-uitkeringen

Lees ook 

Coronavirus: gevolgen voor ondernemers

 

Coronavirus: maatregelen voor het MKB

Gepubliceerd op: 28 februari 2020 in Arbeidsrecht
Vragen?
Neem contact op met Jeroen (J.J.) Hofland
Minder werk door het coronavirus? NOW vervangt werktijdverkorting
Delen: