Seminar 'Zorgplicht rondom pensioen en Erfrechtelijke perikelen' 10 maart 2020

Details
28 januari 2020

Veel ondernemers zien zijn accountant of fiscalist als eerste en voornaamste ‘sparringpartner’. Als accountant of fiscalist heeft u om die reden vaak een goed beeld van de onderneming en bent u goed op de hoogte van het financiële en juridische reilen en zeilen van de onderneming. 

Pensioenadvocaat Jim Kaldenberg zal tijdens het seminar de zorgplicht van de accountant/fiscalist behandelen op het gebied van pensioen. Onderwerpen die daarbij aan de orde zullen komen:

  • werkingssfeergeschillen met verplichte bedrijfstakpensioenfondsen
  • wijziging van pensioenregelingen
  • melding betalingsonmacht en bestuurdersaansprakelijkheid

Vervolgens zal erfrechtadvocaat Ivo Janssens de aandachtspunten bij afwikkeling van nalatenschappen en civielrechtelijke aspecten bij schenkingen bespreken. Hierbij zal aan de orde komen:

  • positie van de executeur (taak, benoeming, ontslag, geschillen) met executeur als ook zijn taak
  • geschillen over verdeling nalatenschap
  • civielrechtelijke aspecten: vormvereisten en herroepelijkheid van giften

U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor dit seminar.

Datum & tijd
Dinsdag 10 maart 2020
16.00 - 18.00 uur (aansluitend borrel)

Locatie
Sportlaan 40, Den Haag

Kosten
Geen

Gepubliceerd op: 28 januari 2020 in Belastingrecht, Pensioenrecht
Dit evenement wordt gepresenteerd door:
Seminar 'Zorgplicht rondom pensioen en Erfrechtelijke perikelen' 10 maart 2020
Delen: