De rechten van Britten die in Nederland wonen

Voor de Britse onderdanen en hun familieleden die in de EU wonen, betekent een no deal Brexit op het eerste gezicht dat hun verblijfsstatus en toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt vervalt. Het recht op vrij verkeer en verblijf geldt immers niet langer voor de Britse burgers op het moment dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat.

Voor de Britse burgers (en hun familieleden) die echter op het moment van uittreding rechtmatig in Nederland wonen, is door middel van een nationale regeling geregeld dat zij tijdelijk in Nederland kunnen blijven wonen en werken. Gedurende vijftien maanden behouden zij een tijdelijke verblijfsvergunning welke in ieder geval geldig zal zijn tot het einde van deze overgangsperiode, te weten tot 1 juli 2020. Deze tijdelijke verblijfsvergunning wordt in de vorm van een brief door de IND verstuurd voor de Brexitdatum. In combinatie met het paspoort toont deze tijdelijke verblijfsvergunning het rechtmatig verblijf aan van de Britse burger in Nederland. Van belang is verder dat (een kopie van) deze verblijfsvergunning aan de werkgever wordt verstrekt.

Aangezien het om een tijdelijke verblijfsvergunning gaat, is het van belang dat tijdens de overgangsperiode een nieuwe nationale verblijfsvergunning wordt verkregen. Een aanvraag wordt door de IND beoordeeld, waarbij aan dezelfde verblijfsvoorwaarden wordt getoetst die gelden voor EU-burgers. Dit betekent in het kort dat moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Minimaal 5 jaar of langer aaneengesloten en rechtmatig woonachtig in Nederland
    Rechtmatig verblijf houdt in dat een burger daadwerkelijk in Nederland is verbleven en heeft gewerkt en/of over voldoende bestaansmiddelen beschikt om in het eigen levensonderhoud te voorzien;
  • Geldig paspoort of ander reisdocument
  • BRP registratie

De IND gaat gedurende de overgangsperiode uitnodigingsbrieven versturen naar de Britse onderdanen in Nederland die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Overigens geldt een vrijstelling van de inburgeringsplicht en werkvergunning voor de Britse onderdanen die op het moment van uittreding rechtmatig in Nederland verblijven. (Bron IND)

Let op: ook geldt voor de Britse burgers die reeds een verblijfsvergunning EU duurzaam verblijf hebben dat zij deze kunnen omwisselen tegen een permanente verblijfsvergunning.

Vragen over De rechten van Britten die in Nederland wonen?
Neem contact op met Jeroen (J.S.) Maas

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)

/ Over ons

Onze advocaten verstaan het vak, zijn nuchter en oplossingsgericht. U kunt erop rekenen dat wij van toegevoegde waarde zijn.

19.10
Delissen Martens toegetreden tot 'European Law Firm'
11.05
Internationaal huwelijk: toepasselijk recht huwelijksvermogensregime
17.07
Reizen in coronatijd – mag mijn kind wel of niet met mij mee?