Erfrecht advocaat den haag

Erfrecht advocaten en Estate planning

In geval van overlijden van uw partner/echtgenoot, ouder, of een ander (familielid) aan wie u gerelateerd bent, komt u mogelijk in aanraking met het erfrecht en de Successiewet (erfbelasting).

Wat kunnen onze erfrecht advocaten voor u betekenen?

Bij de afwikkeling van een nalatenschap speelt de notaris in veel gevallen een belangrijke rol. Bij de afwikkeling kan tussen de verschillende betrokkenen een verschil van inzicht ontstaan over hoe omgegaan dient te worden met de afwikkeling van de nalatenschap of over de wijze van verdeling ervan (wie komt wat toe?). Om uw belangen daarbij optimaal veilig te stellen, kan het wenselijk zijn om uw belangen hierbij te laten behartigen door een advocaat, ook indien het niet tot een procedure komt.

Waarbij wij u kunnen ondersteunen

Onderwerpen waar discussie en geschillen over kunnen ontstaan:

  • de wijze waarop u de nalatenschap al dan niet wenst te aanvaarden
  • de rol en bevoegdheden en verplichtingen van een executeur en vereffenaar
  • de vraag of het testament aanvechtbaar is
  • de omvang en wijze van de verdeling van de nalatenschap
  • het beroep op en de vaststelling van de legitieme portie
  • de positie van de langstlevende partner

Erfbelasting

Over datgene dat u uit de nalatenschap ontvangt, dient bovendien aangifte erfbelasting te worden gedaan, (in beginsel binnen acht maanden na het overlijden van de erflater). De wijze van afwikkeling van een nalatenschap kan van invloed zijn op de omvang van de te betalen erfbelasting. Bij die aangifte kunnen zich vraagstukken van waardering voordoen. Ook ingeval sprake is van buitenlandse bezittingen die tot de nalatenschap behoren dan wel erven die in het buitenland wonen, doen zich specifieke vragen voor welk land gerechtigd is om over de nalatenschap erfbelasting te heffen en wat de mogelijkheden zijn om dubbele belasting te voorkomen.

Indien de erflater een ondernemer is, dan wel (mede) aandeelhouder in een onderneming, spelen vaak specifieke vraagstukken over waardering en de mogelijkheden om gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor zowel de inkomstenbelasting als de erfbelasting een rol.

Estate planning

Door overlijden gaat het vermogen van de overledene (erflater) over op zijn/haar erfgenamen. Indien de erflater is gehuwd, wordt de omvang van zijn/haar nalatenschap in eerste instantie bepaald door het huwelijksvermogensrecht.

U kunt van tevoren via de inrichting van uw testament en huwelijkse voorwaarden, voor een groot deel inrichten hoe aan de overgang van dat vermogen vorm gegeven kan worden. Bij de wijze van inrichting spelen diverse aspecten en overwegingen een rol.

Belangrijk aandachtspunt is daarbij vaak de positie van de langstlevende partner(echtgenoot) ten opzichte van de al dan niet eigen kinderen van de langstlevende.

De wijze waarop een testament en huwelijkse voorwaarden worden ingericht, kan tot aanzienlijke verschillen in verschuldigde erfbelasting leiden, waarbij zowel de verschuldigde belasting over de nalatenschap bij het overlijden van de kortst levende partner/echtgenoot als de langstlevende partner/echtgenoot in aanmerking genomen moeten worden.

Bij de wijze van hoe het vermogen wordt overgeheveld naar anderen, in het bijzonder de volgende generatie, wordt veelal gebruik gemaakt van de mogelijkheid van schenkingen. Door gebruik te maken van de vrijstelling in de schenkbelastingen en door tariefverschillen, kan onder omstandigheden een aanzienlijke belastingbesparing worden gerealiseerd. Bij een schenkingsplan spelen niet alleen fiscale aspecten een rol, maar dit zal eveneens moeten passen binnen de eigen vermogensplanning. Ook kunnen vraagstukken omtrent de wijze waarop de verkrijger het volledige vrije beheer over dat vermogen krijgt, een belangrijke rol spelen.

Voor eigenaren van ondernemingen speelt naast de vraagstukken van erfrecht en fiscale vraagstukken (al dan niet aanmerkelijk belangheffing, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, etc.) bovendien de vraag hoe aan de opvolging van het bestuur en de zeggenschap vorm gegeven moet worden.

Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation heeft zeer ervaren mediators die desgewenst kunnen bemiddelen tussen erfgenamen om zo in goed overleg te proberen een geschil te beslechten. Kortom, wij kunnen u in alle facetten van erfrechtelijke issues bijstaan en van advies dienen.

Onze advocaten zijn gevestigd in Den Haag

Bent u op zoek naar een erfrecht advocaat? U bent van harte welkom bij ons op kantoor in Den Haag. Onze erfrecht advocaten bezitten de juiste kennis en expertise om u bij te staan. Hoewel ons kantoor is gevestigd in Den Haag, opereren wij in heel Nederland. 

Juridische ondersteuning nodig?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ivo Janssens of Petra Frederiks. Zij staan u graag te woord.

Team Erfrecht en Estate planning

Ivo (I.J.) Janssens

Ivo (I.J.) Janssens

Advocaat / belastingadviseur / partner

Petra (M.P.J.) Frederiks

Petra (M.P.J.) Frederiks

Advocaat/mediatorVragen over erfrecht en estate planning?
Neem contact op met Ivo (I.J.) Janssens
Vragen over erfrecht en estate planning?
Neem contact op met Petra (M.P.J.) Frederiks

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)