huurrecht advocaat den haag

Huurrecht Advocaten

Huurrecht advocaten Den Haag

Huurrecht is een apart rechtsgebied binnen het vastgoedrecht. Belangrijk om te weten is dat het een dynamisch rechtsgebied is. Het wordt beheerst door wetten, regels en besluiten die continu in beweging zijn. Door de dynamiek van het huurrecht kan het dus voorkomen dat een afspraak in de huurovereenkomst in strijd is (of raakt) met de wet. Onze huurrecht advocaten houden de ontwikkelingen dan ook nauwkeuring in de gaten en kunnen strijdigheden snel ontdekken.

Wat is huur?

Van huur is sprake als de ene partij een zaak tegen betaling aan de ander in gebruik geeft. De meest voorkomende huurvormen zijn huur van woonruimte, winkelruimte en kantoorruimte. Een huurovereenkomst kan ook mondeling tot stand komen, maar in de praktijk worden de meeste huurafspraken vastgelegd in een huurovereenkomst. Het is van belang om scherp voor ogen te hebben welke afspraken u als huurder of verhuurder maakt. Op die manier kunt u conflicten voorkomen in de toekomst.

Wat kunnen onze huurrecht advocaten voor u betekenen?

Onze huurrecht advocaten adviseren en procederen over alle facetten van het huurrecht. De advocaten staan in de praktijk zowel huurders als verhuurders bij. Om een idee te geven van onze praktijk, treft u hieronder de onderwerpen aan waarin wij een brede ervaring hebben:

 • de hoogte van de huurprijs
 • het opzeggen van de huur
 • de mogelijkheid van onderverhuur
 • onderhoud en renovatie door de verhuurder
 • de wijze van oplevering door de huurder
 • overlast van de huurder of omwonenden
 • verbouwing van de woning door de huurder

Onze huurrecht advocaten zijn gevestigd in Den Haag

U bent van harte welkom bij ons op kantoor in Den Haag. Onze advocaten gespecialiseerd in huurrecht bezitten de juiste kennis en expertise om u bij te staan. Hoewel ons kantoor is gevestigd in Den Haag, opereren wij in heel Nederland. 

Juridische advies nodig?

Heeft u een geschil dat u aan een van onze huurrecht advocaten wilt voorleggen? Dan kunt u contact opnemen met advocaten Cindy Luiten en Vincent Verhulst. Zij staan u graag te woord.

 

Team Huurrecht

Marc (M.J.E.L.) Delissen

Marc (M.J.E.L.) Delissen

Advocaat/mediator/partner

Mag de verhuurder mijn huur verhogen?

Het hangt ervan af of u een sociale huurwoning huurt of een huurwoning in de vrije sector (geliberaliseerde huur). Indien u een sociale huurwoning huurt mag de huur jaarlijks worden verhoogd. Huurt u een woning in de vrije sector? Dan bepaalt de huurovereenkomst of de huurprijs jaarlijks mag worden verhoogd.

Let op, de verhuurder mag de huur niet naar eigen inzicht verhogen. De mate van huurverhoging wordt namelijk bepaald door de huurovereenkomst en de wet.

Hoe hoog mag de huurverhoging zijn?

De mate van huurverhoging wordt bepaald door de huurovereenkomst en de wet. Indien u een sociale huurwoning huurt, wordt de hoogte van de huurverhoging bepaald door een jaarlijks door de minister vastgesteld percentage. Dit percentage kunt u vinden op Rijksoverheid.nl. Huurt u een woning in de vrije sector? Dan bepaalt de huurovereenkomst hoeveel de huur mag worden verhoogd.

Let op, door nieuwe wetgeving is de huurverhoging voor woningen in de vrije sector gemaximaliseerd tot 1 mei 2024. Lees er hier meer over.

Kan ik bezwaar maken tegen een huurverhoging?

In sommige vallen loont het om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Het komt bijvoorbeeld voor dat de verhuurder een verkeerd percentage hanteert of dat de huurverhoging de maximale huurprijs van de woning overstijgt. Het is dus belangrijk scherp te zijn als u een huurverhogingsvoorstel ontvangt.

Hoe maak ik bezwaar tegen een huurverhoging?

Bezwaar kunt u maken door middel van een bezwaarschrift dat u aan de verhuurder stuurt. Het bezwaarschrift dient de verhuurder te hebben bereikt uiterlijk op de dag voordat de voorgestelde huurverhoging ingaat.

Hoe moet ik als huurder de huurovereenkomst opzeggen?

Vaak staat in de huurovereenkomst de manier van opzeggen omschreven. In de meeste huurovereenkomsten staat dat de huurder de huurovereenkomst moet opzeggen via een aangetekende brief. Verhuurders vinden het soms ook goed als de huur per e-mail wordt opgezegd. Als je de huur hebt opgezegd per e-mail, vraag de verhuurder dan om de ontvangst van de opzegging te bevestigen. Ontvang je geen reactie? Stuur dan alsnog tijdig een aangetekende brief.

Met welke opzegtermijn moet ik als huurder rekening houden?

De opzegtermijn staat in de huurovereenkomst, maar soms klopt de termijn niet. In de wet staat dat de opzegtermijn gelijk moet zijn aan de betalingstermijn van de huur. Dus als de huur per maand wordt betaald, is de opzegtermijn een maand.

Kan ik als verhuurder de huurovereenkomst opzeggen?

Dat hangt ervan af. Is de huurovereenkomst aangegaan voor twee jaar of korter (bij onzelfstandige woonruimte vijf jaar of korter), dan kan de huurovereenkomst door de verhuurder zonder reden worden beëindigd tegen het einde van de afgesproken periode. De verhuurder hoeft de huurovereenkomst strikt genomen niet op te zeggen, maar moet het eindigen ervan aanzeggen. Dit dient de verhuurder uiterlijk een maand voor het verstrijken van de afgesproken periode (maar niet eerder dan drie maanden) te doen.

Geldt de huurovereenkomst (inmiddels) voor onbepaalde tijd, dan kan de verhuurder de huurovereenkomst alleen opzeggen als er sprake is van een wettelijke opzeggingsgrond. Een wettelijke opzeggrond is bijvoorbeeld als de verhuurder de woning zelf weer dringend nodig heeft.

Met welke opzegtermijn moet ik als verhuurder rekening houden?

Als de huurovereenkomst moet worden opgezegd, dan gelden de volgende opzegtermijnen voor de verhuurder:

 • Drie maanden als de huurder korter huurt dan één jaar
 • Vier maanden als de huurder langer dan één jaar huurt
 • Vijf maanden als de huurder langer dan twee jaar huurt
 • Zes maanden als de huurder langer dan drie jaar huurt

Vragen over huurrecht?
Neem contact op met Marc (M.J.E.L.) Delissen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)