Insolventierecht

Iedere ondernemer krijgt ermee te maken. Een klant, een belangrijke leverancier of de eigen onderneming verkeert in financiële problemen. Een faillissement is dan soms onafwendbaar.

Curator van de failliet

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken stelt de rechtbank een curator aan. Vanaf dat moment staat de bestuurder van de vennootschap buitenspel. De curator neemt het beheer en de beschikking over het vermogen van de failliete vennootschap over en verkoopt de onderdelen van de onderneming die nog waarde vertegenwoordigen. Denk daarbij aan de debiteuren, bedrijfsmiddelen, de voorraad etc. Vaak ook zal de curator de hele onderneming van de failliete vennootschap verkopen. De activiteiten van de onderneming worden dan door de koper overgenomen terwijl de schulden achterblijven in de failliete vennootschap.

Daarnaast onderzoekt de curator het door het bestuur van de failliete vennootschap gevoerde beleid en de rechtshandelingen die voor faillissement hebben plaatsgevonden. De curator kan bepaalde (paulianeuze) rechtshandelingen vernietigen en kan procedures starten, bijvoorbeeld tegen het bestuur van de vennootschap uit hoofde van onbehoorlijk bestuur.

Voorbereiding eigen faillissementsaanvraag

Een goede voorbereiding op een eigen faillissement voorkomt dat u met vervelende verrassingen wordt geconfronteerd nadat het faillissement is uitgesproken. Nadelige gevolgen van een faillissement van een klant of leverancier kunnen worden beperkt door vooraf goede algemene voorwaarden op te stellen of zekerheden overeen te komen en na faillissement door tijdig een beroep op een eigendomsvoorbehoud of het recht van reclame te doen.

Voorkomen faillissement

Het hoeft echter niet altijd tot een faillissement te komen. Vaak is het mogelijk om een faillissement af te wenden door in overleg te treden met uw crediteuren of door een herstructurering of een herfinanciering van de onderneming.

Wat kunnen de advocaten van Delissen Martens voor u betekenen?

De advocaten van Delissen Martens hebben veel ervaring op het gebied van insolventierecht. Wij kunnen u in de aanloop naar een eigen faillissement adviseren en zo nodig het faillissement aanvragen. Wij kunnen ook een doorstart uit faillissement begeleiden en u bijstaan wanneer u als bestuurder van een failliete vennootschap wordt aangesproken door de curator.

Uiteraard staan wij u ook bij wanneer u als schuldeiser te maken krijgt met een leverancier of klant die failliet gaat.    Vragen over insolventie?
Neem contact op met Ivo (I.J.) Janssens

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)