Corporate governance is de term voor de wijze waarop ondernemingen worden bestuurd en de wijze waarop toezicht wordt gehouden op dat bestuur.

De verhoudingen tussen de stakeholders van bedrijven (bestuur, werknemers, klanten, aandeelhouders etc.) staan de afgelopen jaren enorm in de belangstelling van de verschillende toezichthouders, maar ook van de media. Het is zaak om binnen die verhoudingen het juiste evenwicht te vinden, met oog voor de vaak verschillende belangen van de stakeholders en zicht op de juiste koers voor de onderneming.  Naast het in goede banen leiden van de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf, moet u ook voldoen aan ingewikkelde wet- en regelgeving en gedragsregels, en moet u omgaan met (externe) toezichthouders. Het voldoen aan de vaak gecompliceerde (Europese) regelgeving is steeds belangrijker, ook met het oog op het voorkomen van fraude. Handelen in strijd met regelgeving kan leiden tot boetes en tot bestuurdersaansprakelijkheid. Belangrijker is misschien nog wel dat ondernemingen met een goede bestuur- en toezichtstructuur doorgaans beter presteren.

Wat kunnen de advocaten van Delissen Martens voor u betekenen?

De advocaten van Delissen Martens kunnen u adviseren omtrent al uw corporate governance en compliance vraagstukken. Daarnaast kunnen wij uw organisatie doorlichten, bespreken we het belang van naleving van relevante wetgeving met alle betrokkenen binnen uw organisatie en helpen wij bij het opzetten van structuren waarbij bestuur, bevoegdheden en toezicht goed geregeld zijn. Een adequaat compliance-programma stelt uw organisatie in staat om eventuele overtredingen sneller te ontdekken. Dit heeft als voordeel dat u sneller maatregelen kunt nemen om zo in voorkomend geval de schade zoveel mogelijk te beperken.


Nieuws binnen Corporate Governance


Vragen over corporate governance?
Neem contact op met Marina (M.) Verberkmoes-Cota

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)