Regelmatig leiden fusies of overnames tot conflicten. Die kunnen in de verschillende fases van het proces aan de orde komen. Afgebroken onderhandelingen bijvoorbeeld, kunnen leiden tot claims als de ene partij vindt dat de andere partij zich niet zomaar uit de onderhandelingen kan terugtrekken. En als, dan alleen onder vergoeding van gemaakte kosten.

Andere transactiegerelateerde geschillen vloeien voort uit schending van geheimhoudingsverplichtingen, earn-outregelingen, en claims onder garantie- en/of vrijwaringsbepalingen die in hert kader van een overname zijn overeengekomen.

Herkent u deze problematiek? Neem gerust contact op met één van onze specialisten voor een verkennend gesprek. Wij staan u graag te woord.


Vragen over geschillen voortvloeiende uit transacties?
Neem contact op met René (R.) Willemsen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)