Als de besluitvorming van een vennootschap verlamd raakt, heeft dat vaak zeer schadelijke gevolgen voor de onderneming. Het is dan zaak om snel te handelen om enerzijds de schade te beperken en anderzijds een oplossing te bereiken waarmee de vennootschap verder kan. De tactische en strategische vaardigheden van de ingeschakelde advocaat zijn in dat kader van groot belang. Hij/zij moet in het krachtenveld van aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en/of de ondernemingsraad, waarin tegengestelde belangen spelen, snel en adequaat handelen. Ervaring speelt daarbij een grote rol. Met een goede dossieropbouw kan tot een oplossing worden gekomen waarmee een procedure wordt voorkomen. Lukt dat niet, dan kunt u in elk geval goed voorbereid de in dat geval onvermijdelijke procedure ingaan.

Onze advocaten treden regelmatig op bij dergelijke ondernemingsrechtelijke geschillen. Wij procederen daarvoor bij de rechtbanken in heel Nederland, soms in bodemprocedures tot uitkoop of uitstoot van een aandeelhouder, vaker in kort geding om zo een voorlopige oplossing te forceren. Ook procederen wij bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam, bijvoorbeeld om een enquête te vragen of verzoeken om de aanstelling van  een externe bestuurder of commissaris. Verder adviseren en procederen wij vaak over onderwerpen die te maken hebben met gedane of lopende aandelen- dan wel activatransacties.

Mocht u vragen hebben, advies willen of bijstand nodig hebben met betrekking tot dit onderwerp, neem dan contact op met de advocaten ondernemingsrecht.

Team Corporate Litigation

Sanne (S.I.J.) Degen

Sanne (S.I.J.) Degen

Juridisch medewerker


Nieuws binnen Corporate Litigation


Vragen over corporate litigation?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)