Wijzigingen in pensioenregeling

Er bestaat in Nederland geen verplichting voor werkgevers om een pensioenregeling aan te bieden aan de werknemer. Toch bouwen veel werknemers een aanvullend pensioen op ter aanvulling op een toekomstige AOW-uitkering. Bijvoorbeeld omdat de werkgever actief is in een branche waarbinnen een verplichte pensioenregeling geldt (bedrijfstak- of beroepspensioenfonds) of omdat een CAO geldt waarin pensioen verplicht is gesteld. Werkgevers kunnen natuurlijk ook “vrijwillig” een pensioenregeling aanbieden, bijvoorbeeld door vrijwillige aansluiting bij een fonds of het sluiten van een regeling bij een andere pensioenuitvoerder/verzekeraar.

Als er een pensioenregeling (al dan niet verplicht) wordt aangeboden dan kwalificeert het pensioen als een arbeidsvoorwaarde. Er zijn altijd drie partijen bij de pensioenregeling betrokken: werknemer, werkgever en een pensioenuitvoerder.

Pensioenovereenkomst, pensioenreglement en uitvoeringsovereenkomst

In een “pensioenovereenkomst” zegt de werkgever de werknemer (al dan niet verplicht) toe een pensioenregeling aan te bieden. De exacte uitwerking van de pensioenregeling is echter terug te vinden in een “pensioenreglement”. Het pensioenreglement (opgesteld door de pensioenuitvoerder) geldt tussen de pensioenuitvoerder en de werknemer. Tot slot is er de “uitvoeringsovereenkomst- of reglement”. Die geldt tussen de pensioenuitvoerder en de werkgever.

Kortom, “het pensioen” is in verschillende documenten geregeld (in de  pensioenovereenkomst, het pensioenreglement en een uitvoeringsovereenkomst). Om allerlei redenen kunt u als werkgever geconfronteerd worden met wijzigingen (bijvoorbeeld in de verhouding met de pensioenuitvoerder) of juist de behoefte hebben om wijzigingen door te voeren (in de verhouding met werknemers, bijvoorbeeld als gevolg van wetswijzigingen). Ook als werknemer kunt u geconfronteerd worden met een door de werkgever of pensioenuitvoerder voorgestelde wijziging van de afspraken.

Wat kunnen onze pensioenrecht advocaten voor u betekenen?

Als werkgever mag u de afspraken over het pensioen met werknemers niet “zomaar” wijzigen. Hieraan zijn allerlei voorwaarden verbonden, ook als de wijziging het gevolg is van een (fiscale) wetswijziging. U moet de werknemer(s) bijvoorbeeld zorgvuldig en volledig informeren over de wijzigen en het kan zijn dat u rekening moet houden met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Ook dient te worden bezien of de werknemer moet worden gecompenseerd voor schade die hij lijdt door de wijziging. Wij kunnen u adviseren over- en begeleiden bij het doorvoeren van gewenste wijzigingen.

Wanneer u als werknemer wordt geconfronteerd met een wijziging van de pensioenafspraken dan kunnen wij u hierover adviseren en begeleiden. Wij kunnen beoordelen of de wijziging is toegestaan en de werkgever hierover aanschrijven en eventueel in overleg treden. Denkbaar is ook dat wordt onderhandeld over compensatie.

In alle gevallen geldt: met goed overleg komt u vaak een heel eind, maar soms is procederen onvermijdelijk.Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)