Wijzigen van een onvoorwaardelijke indexatie in pensioenregeling

Wat is indexatie in de pensioenregeling?

Werkgevers en werknemers kunnen met elkaar afspraken dat het pensioen dat wordt opgebouwd, op zijn tijd wordt ‘verhoogd’. Met indexatie wordt dus eigenlijk het verhogen van pensioen bedoeld. In de Pensioenwet ('PW') wordt hiervoor de term ‘toeslag’ of ‘toeslagverlening’ gebruikt. Het doel van indexatie is om ervoor te zorgen dat het pensioen ook in de toekomst zijn waarde houdt. 
Een euro over 20 of 30 jaar is namelijk (vooral door prijsstijgingen) minder waard dan een euro van vandaag.

Indexatie in de pensioenregeling verplicht?

Werkgevers zijn niet verplicht het pensioen van werknemers te indexeren. Als er wel indexatie wordt afgesproken, dan gelden diverse regels. Zo moeten de voorwaarden bijvoorbeeld goed worden vastgelegd en zijn er regels over de financiering.

Voorwaardelijke of onvoorwaardelijke indexering

Bij voorwaardelijke indexering wordt het pensioen verhoogd, afhankelijk van voorwaarden. Bijvoorbeeld dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Verhoging van het pensioen is dan geen garantie. Bij onvoorwaardelijke indexering wordt het pensioen in alle omstandigheden verhoogd. Vaak op basis van de Consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wijziging onvoorwaardelijke indexatie toegestaan?

Is een onvoorwaardelijke indexatie toegezegd, dan is het lastig deze te wijzigen. Dat bleek onlangs weer uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland (link). Een onvoorwaardelijke verhoging van het pensioen wordt namelijk aangemerkt als een ‘pensioenaanspraak’. Pensioenaanspraken mogen – behalve in enkele bijzondere gevallen – op grond van artikel 20 PW niet worden aangetast/beperkt. Onder de oude Pensioen- en spaarfondsenwet ('PSW') – daterend van vóór 1 januari 2007 – was dit onder voorwaarden nog wel toegestaan. De ‘redelijkheid en billijkheid’ zal (dat blijkt uit de aangehaalde uitspraak) artikel 20 PW niet snel opzij kunnen zetten. Zelfs niet als de pensioenuitvoerder de regeling eigenlijk niet meer kan of wil voortzetten. Het feit dat het merendeel van de werknemers wel instemt met de wijziging en de ondernemingsraad ('OR') positief heeft geadviseerd, maakt dit in principe ook niet anders.

Actiepunten voor werkgevers bij wijzigen indexatie pensioen

Ben je voornemens de indexatie (verhoging) van pensioen te wijzigen? Let dan op:

  • of de afgesproken indexatie voorwaardelijk of onvoorwaardelijk is
  • of deze onder de Pensioenwet of Pensioen- en spaarfondsenwet valt

De laatste blogs op het gebied Arbeidsrecht:

Werkgevers verplicht om in te stemmen met beëindiging slapend dienstverband

 Wab: nieuwe ketenregeling 2020

Vergoeding bij ontslag bestuurder

De bedenktermijn: wanneer start deze?

Gewijzigde regels oproepkrachten onder de Wab

Vragen?
Neem contact op met Michaël (M.J.) van Basten Batenburg
Wijzigen van een onvoorwaardelijke indexatie in pensioenregeling
Delen: