Hoe verklaar je algemene voorwaarden van toepassing?

In geschillen is vaak veel discussie over de vraag of algemene voorwaarden van toepassing zijn op een contractuele relatie. Algemene voorwaarden dienen dus op juridisch juiste wijze van toepassing te worden verklaard op de overeenkomst, bijvoorbeeld in de overeenkomst zelf. Het kan ook nuttig zijn om op andere documenten of plekken een verwijzing naar uw algemene voorwaarden op te nemen. Denk daarbij aan facturen, uw website of onder aan e-mails. Dat kan met een verwijzingsclausule.

Voorbeelden van verwijzingsclausules

De verwijzingsclausule betreft de clausule in een document die de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aangeeft. Hieronder treft u een aantal voorbeelden van verwijzingsclausules.

In offertes, contracten en overige overeenkomsten

De Algemene Voorwaarden [NAAM ONDERNEMING] zijn van toepassing op deze overeenkomst. De Algemene Voorwaarden [NAAM ONDERNEMING] zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ……..* en zijn te downloaden via [directe URL naar pdf-versie]. De Algemene Voorwaarden [NAAM ONDERNEMING] zullen daarnaast op verzoek worden toegezonden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen door [NAAM ONDERNEMING]. Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden [NAAM ONDERNEMING] ontvangen te hebben, daarvan kennisgenomen te hebben en met de Algemene Voorwaarden [NAAM ONDERNEMING] akkoord te gaan.

* Indien de algemene voorwaarden niet bij de Kamer van Koophandel (of de rechtbank) zijn gedeponeerd – hetgeen niet verplicht is – kan de verwijzing daarnaar worden verwijderd uit de verwijzingsclausule.

Engelse versie:

Dutch law applies to the agreement between parties.

The General Conditions [NAAM ONDERNEMING] apply to this agreement. The General Conditions [NAAM ONDERNEMING] are filed at the Chamber of Commerce under number ……. and can be downloaded at [directe URL naar pdf-versie]. The General Conditions [NAAM ONDERNEMING] will furthermore be sent on request. The applicability of purchase conditions or any other conditions from customer or from third parties is, expressly rejected by [NAAM ONDERNEMING]. Customer explicitly declares to have received the General Conditions [NAAM ONDERNEMING] and to agree with the General Conditions [NAAM ONDERNEMING].

Bij schriftelijke offertes en andere aanbiedingen, contracten en overige overeenkomsten dient ook een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden te worden meegezonden. Op die manier kan er geen discussie bestaan over de vraag of de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld. 

Indien de offertes en aanbiedingen, contracten en overige overeenkomsten per e-mail worden verstuurd, is het verstandig daarbij ook een pdf-versie van de voorwaarden als bijlage mee te sturen.

Op andere plekken, zoals in facturen en standaard te gebruiken op briefpapier en e-mails

Op al onze rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden [NAAM ONDERNEMING] van toepassing. De Algemene Voorwaarden [NAAM ONDERNEMING] zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ……. en zijn te downloaden via [directe URL naar pdf-versie]. De Algemene Voorwaarden [NAAM ONDERNEMING] worden daarnaast op verzoek toegezonden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen door [NAAM ONDERNEMING].

Engelse versie:

Dutch law applies to the agreement between parties.

The General Conditions [NAAM ONDERNEMING] apply to all our legal relationships. The General Conditions [NAAM ONDERNEMING] are filed at the Chamber of Commerce under number …….. and can be downloaded at [directe URL naar pdf-versie]. The General Conditions [NAAM ONDERNEMING] will furthermore be sent on request. The applicability of purchase conditions or any other conditions from customer or from third parties is, then, expressly rejected by [NAAM ONDERNEMING].

Achteraf discussie over de algemene voorwaarden voorkomen

Verwijzingsclausules tref je aan in alle soorten en maten en het kan ook korter dan in de gegeven voorbeelden. Het belangrijkste is dat in de verwijzingsclausule de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard én wordt verwezen naar de plek waar de algemene voorwaarden te raadplegen en te downloaden zijn. Omdat achteraf toch discussie kan ontstaan of een bepaalde link naar de algemene voorwaarden werkte op het moment dat de algemene voorwaarden van toepassing werden verklaard, dienen de voorwaarden altijd meegestuurd te worden bij de overeenkomst of in een e-mail. Dat kan alleen niet meer nadat de overeenkomst is gesloten.

 

Lees meer over algemene voorwaarden

Het toepassen van algemene voorwaarden

 

Wat moet er in de algemene voorwaarden staan?

 

Gepubliceerd op: 25 februari 2020 in Ondernemingsrecht, Algemene voorwaarden
Vragen?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen
Hoe verklaar je algemene voorwaarden van toepassing?
Delen: