Car Driver Deals: de stand van zaken voor CDD gedupeerden

CDD gedupeerden: een update van de stand van zaken van dit moment voor gedupeerden die zich bij ons kantoor hebben aangemeld

Er hebben zich inmiddels meer dan achthonderd gedupeerden aangesloten bij ons kantoor, waaronder de verzekerden van Stichting Achmea Rechts (Interpolis), DAS, ARAG en Klaverblad. Wij verwachten dat dat aantal nog verder zal toenemen. Het kan door het grote aantal cliënten enkele dagen duren voordat de opdrachtbevestiging aan u wordt toegestuurd. Zo snel mogelijk daarna ontvangt u een persoonlijk advies, vaak met daarbij een concept brief waarin wij namens u een vordering indienen. Als u met de concept brief akkoord gaat, dienen wij daarna de vordering voor u in, zo nodig ook bij de curator.

Atvangarde B.V., de vennootschap waarin de onderneming van Car Driver Deals was ondergebracht, is (nog) niet failliet verklaard. De verwachting is dat Atvangarde in de komende weken failliet wordt verklaard. De eigen auto’s van Car Driver Deals zijn ondergebracht in de Benefit Groep B.V., een vennootschap met dezelfde bestuurders als Atvangarde. De auto’s van Benefit Groep zijn tenminste deels extern gefinancierd. De financieringsmaatschappijen hebben als zekerheid voor de terugbetaling van de leningen pandrechten bedongen op auto’s van de Benefit groep. Het is nog niet bekend of de pandrechten betrekking hebben op alle auto’s of op slechts een deel van de auto’s. Ook is nog niet bekend, wat de waarde is van de auto’s waarop pandrechten rusten en hoe die waarde zich verhoudt tot de nog openstaande schulden. Op 14 juni 2021 kregen de financieringsmaatschappijen toestemming van de rechtbank om de auto’s waarop een pandrecht gevestigd was in bezit te nemen. De juridische term daarvoor is dat zij de auto’s in vuistpand mogen nemen.

Zowel de financiers als de verhuurders/eigenaren van de auto’s vorderen de auto’s in. Wij adviseren u daaraan medewerking te verlenen. Hoe zuur dat voor u ook is, de eigenaren en de financiers staan in hun recht. Zij zijn ook gedupeerd door CDD/Atvangarde. Natuurlijk zouden zij rekening moeten houden met uw belangen. In de praktijk blijken de meesten daar ook toe bereid als u meewerkt. Na het inleveren van de auto is uw overeenkomst met CDD/Atvangarde van rechtswege ontbonden. U hebt recht op terugbetaling van het bedrag dat u vooruit hebt betaald voor de periode waarin u geen auto meer heeft. Wij zullen die vordering voor u indienen. Het staat u vrij om op een andere manier voor uw transport te zorgen, u hoeft daarbij geen rekening te houden met CDD/Atvangarde.

Als u wacht op een auto en u hebt nog meer dan zestig dagen voor de leveringsdatum kunt u de overeenkomst zonder kosten opzeggen. Wij raden u aan, dat door ons te laten doen. Zit u binnen zestig dagen voor leveringsdatum, dan kost opzeggen 500 euro. In dat geval is het beter om te wachten tot het faillissement wordt uitgesproken of de leveringsdatum voorbij is. U krijgt van ons een persoonlijk advies met betrekking tot uw situatie.

Op 16 juni 2021 heb ik namens enkele gedupeerden beslag gelegd op de bankrekeningnummers van Atvangarde bij ABN AMRO. Het is nog niet bekend of het beslag doel heeft getroffen. De bank doet dertig dagen na beslaglegging opgaaf van het resultaat van de beslaglegging. Wij zullen u periodiek blijven informeren over de stand van zaken. Dat doen wij in mails als deze. Het is helaas niet mogelijk om u allen persoonlijk te woord te staan. Dank voor uw begrip daarvoor.

Bent u ook gedupeerde van CDD? Meld uw zaak dan online bij ons aan

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, moet u contact opnemen met uw verzekeraar. Als u niet verzekerd bent, kunt u rechtstreeks cliënt worden van ons kantoor. Wat hebben wij van u nodig?

 • U kunt via onderstaande link uw gegevens op een interactief formulier invullen. Hiermee geeft u aan dat u zich wilt aansluiten als cliënt bij Delissen Martens.
  Laat hier uw gegevens achter https://forms.office.com/r/stjmVYbZC2
 • Ook hebben wij de volgende relevante documenten nodig:
  • Het door u gesloten contract, eventueel samen met de financieringsovereenkomst
  • Betaalbewijs
  • (Indien aanwezig) de brief waarin de auto wordt ingevorderd door de eigenaar
  • Eventuele overige relevante correspondentie

Deze documenten kunt u sturen via de mail aan cdd@delissenmartens.nl

Lees ook Delissen Martens staat gedupeerden van Car Driver Deals bij

 

Vragen?
Neem contact op met Olivier (O.R.) baron van Hardenbroek van Ammerstol
Car Driver Deals: de stand van zaken voor CDD gedupeerden
Delen: