Car Driver Deals: update faillissement

Hieronder vindt u een update voor gedupeerden die zich bij ons kantoor hebben aangemeld.

Stand van zaken

Op 22 juli 2021 ben ik ten kantore van mr. Broekmans geweest en heb ik overleg gevoerd met hem en zijn collega, mr. T.G.M. Scheers. Mr. Broekmans heeft het faillissement van Atvangarde B.V. in behandeling. Samen met accountants van Scheers accountants hebben mrs. Broekmans en Scheers de administratie van Atvangarde onder zich genomen. Deze wordt thans onderzocht.

Het is inmiddels duidelijk geworden dat de stelling van Car Driver Deals, dat zij 3.000 auto’s op de weg hadden, onjuist is. In werkelijkheid waren er 2.100 lopende contracten en dus nog minder dan 2.100 auto's, aangezien bij een deel van de contracten de levering van de auto in de toekomst ligt. Benefit Groep heeft minder auto's in eigendom dan waar wij vanuit gingen.

De trieste conclusie daarvan is dat, anders dan verwacht, het wagenpark van Car Driver Deals zelf (de zogeheten Car Driver Fleet) vrijwel zeker geen overwaarde heeft. Het lijkt erop dat de pandhouder/financier al niet volledig betaald kan worden en dat er uit de verkoop van de auto’s geen uitkering aan de gedupeerden zal kunnen worden gedaan. De curatoren doen op dit moment onderzoek naar de aanwezigheid van andere vermogensbestanddelen. Doordat er tenminste zes vennootschappen betrokken zijn die nog niet failliet zijn en die vaak onder meerdere handelsnamen opereren, kost dat onderzoek tijd.

Vooralsnog is er in Atvangarde geen vermogen aangetroffen door de curator. Er moet dan ook rekening mee worden gehouden dat de vooruitbetaalde bedragen helemaal niet aan de gedupeerden kunnen worden terugbetaald. Het gaat in ieder geval geruime tijd duren voordat het faillissement zal worden afgewikkeld. Denkt u daarbij aan twee jaar.

Mr. Broekmans gaat geen aangifte doen van oplichting. Hij deelt wel mijn mening dat de bestuurders vrijwel zeker persoonlijk aansprakelijk zullen worden gesteld, maar de politie en het Openbaar Ministerie zien dit als een civiele zaak. Zij gaven aan geen capaciteit te hebben om daar onderzoek naar te doen.

We zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen omtrent het faillissement. Zodra er een faillissementsverslag beschikbaar is, zullen wij dit aan u toezenden. De curatoren hebben te kennen gegeven dat zij vrijwel zeker geen actie zullen ondernemen ten aanzien van de verstrekte persoonlijke leningen van de bank of tussenpersonen. Ons kantoor kijkt naar de mogelijkheid om deze partijen op basis van een schending van hun zorgplicht met succes in rechte te betrekken. Zodra er meer bekend is, zullen wij u opnieuw informeren.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft, stuurt u dan een mail aan CDD@delissenmartens.nl. U krijgt mogelijk niet individueel antwoord, maar wij zullen proberen om de vragen in nieuwe mailberichten aan alle gedupeerden te beantwoorden.

Lees ook Wat kunt u doen als gedupeerde van Car Driver Deals? 

Vragen?
Neem contact op met Olivier (O.R.) baron van Hardenbroek van Ammerstol
Gedupeerden Car Driver Deals | Delissen Martens
Delen: