De Wet betaald ouderschapsverlof

Mr. Martijn Kager, Jurist bij Delissen Martens

De Wet betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking (‘Wbo’). Maar hoe zit het nu met ouderschapsverlof? En wat gaat er veranderen?

1             Hoe zit het nu met ouderschapsverlof?

Met invoering van de Wet invoering extra geboorteverlof (‘WIEG’) is de huidige regeling rondom geboorteverlof tot stand gekomen. Die regeling valt met betrekking tot het eerste levensjaar van het kind uiteen in drie delen.

Op de eerste plaats hebben partners die in loondienst werken sinds 1 juli 2020 recht op een verlof van één volledig betaalde werkweek. Aanvullend kunnen ouders tot maximaal vijf (werk)weken aanvullend ouderschapsverlof aanvragen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Tegenover die vijf aanvullende weken ouderschapsverlof staat een uitkering bij het UWV van 70% van het (maximum)dagloon van de werknemer. Ten derde kunnen ouders aanspraak maken op onbetaald ouderschapsverlof. Ouders mogen hierdoor 26 maal de arbeidsduur per week opnemen, voor ieder kind tot acht jaar oud.

Het gros van het ouderschapsverlof is door bovenstaande insteek onbetaald, tenzij op cao- of bedrijfsniveau afspraken worden gemaakt. Het gevolg daarvan is dat slechts 25% van de werknemers ook daadwerkelijk betaald met ouderschapsverlof kan. Omdat niet alle werknemers zich dat kunnen veroorloven, betekent dit in de praktijk dat slechts een derde van de ouders ouderschapsverlof opneemt.

2             Wat gaat er veranderen?

Omdat de Europese Wetgever dit onwenselijk achtte, is het onderwerp aangepakt in de Europese Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Op 2 augustus 2022 treedt de daarop gebaseerde Wbo in werking.

De belangrijkste wijzing ten gevolge van de Wbo is invoering van een deels betaald ouderschapsverlof van negen weken in het eerste levensjaar van het kind. Het UWV biedt hiervoor een uitkering van 50% van het (maximum)dagloon van de werknemer. Belangrijke opmerking is dat ook moeders recht hebben op deze negen weken betaald ouderschapsverlof, naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Gebruikt de werknemer het verlof niet in het eerste levensjaar van het kind? Dan vervalt het niet, maar kan het alsnog worden toegevoegd aan de zeventien weken verlof ná het eerste levensjaar. Dat is echter – ook onder de komende wetgeving – onbetaald, om ouders te stimuleren het verlof in de eerste periode na de geboorte op te nemen.

3             Hoe nu verder?

Werkgevers dienen zich te realiseren dat het vanaf augustus 2022 aan de werkgever is een aanvraag bij het UWV te doen als zij straks een verzoek tot betaald ouderschapsverlof ontvangen (met alle administratieve lasten van dien). Ook zal afwijzing van de door de werknemer gewenste invulling van het ouderschapsverlof (nog) lastiger worden.

Bij vragen over het bovenstaande of voor meer informatie over dit onderwerp kunt u zich wenden tot Merienke Zwaan-Stroband (zwaan@delissenmartens.nl) of Martijn Kager (kager@delissenmartens).

Vragen?
Neem contact op met Martijn (M.) Kager
De Wet betaald ouderschapsverlof
Delen: