De WHOA: een nieuwe wet om faillissementen te voorkomen?

Op dinsdag 7 oktober jl. is door de Eerste Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. Deze wet maakt het voor ondernemingen gemakkelijker om via een akkoord met schuldeisers en aandeelhouders tot herstructurering van schulden te komen en zo een faillissement af te wenden. Kan deze nieuwe wet ook bedrijven helpen die hard zijn geraakt door de corona-crisis?

Wat is de huidige situatie?

Als een ondernemer op dit moment een crediteurenakkoord wil bereiken om zijn schulden terug te brengen, moeten alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders daarmee instemmen. Ligt een individuele schuldeiser dwars, dan is zo’n akkoord vaak gedoemd te mislukken en volgt vaak een faillissement.

Wat brengt de WHOA ons?

De WHOA – feitelijk een aanpassing van de huidige Faillissementswet – richt zich op ondernemingen die op zich levensvatbaar en winstgevend zijn, maar zo'n hoge schuldenlast hebben opgebouwd, dat zij in hun voortbestaan worden bedreigd. Binnen de nieuwe wet kunnen onwillige schuldeisers door een rechter worden gebonden aan een crediteurenakkoord – een faillissement vooraf is niet meer nodig. Hiervoor moet wel aannemelijk worden gemaakt dat de onderneming zónder herstructurering haar schulden niet kan betalen.

Hoe verloopt de procedure?

In principe bepaalt de onderneming zelf de inhoud van het onderhandse akkoord. Zo kan zij bijvoorbeeld een bedrag tegen finale kwijting aanbieden, of omzetting van de schulden in aandelenkapitaal. De onderneming heeft de vrijheid om het akkoord aan één of meerdere klassen van crediteuren aan te bieden – denk daarbij aan handelscrediteuren, aandeelhouders of financiers. Crediteuren die geen onderdeel uitmaken van de klassen waarop het akkoord zich richt, behouden hun vorderingen.

Een akkoord kan alleen door de rechter worden goedgekeurd als minimaal een 2/3 meerderheid binnen één klasse voor het akkoord stemt. De rechtbank toetst het akkoord vervolgens aan een aantal formele en inhoudelijke waarborgen, waarbij de belangen van de verschillende partijen worden afgewogen. Ook tegenstemmende schuldeisers worden daarbij gehoord. Na homologatie (= goedkeuring) door de rechtbank is het akkoord bindend voor alle crediteuren binnen de betreffende klasse, dus ook voor degenen die tegen hebben gestemd.

Kan de WHOA hulp bieden in tijden van corona?

De inwerkingtreding van de wet volgt nog dit jaar. Gezien de situatie waarin onze economie zich nu bevindt zullen naar verwachting veel bedrijven er gebruik van gaan maken. De nieuwe wet biedt zeker meer mogelijkheden om een faillissement af te wenden en de verwachtingen zijn dan ook hooggespannen.

Meer weten?

Bij Delissen Martens Advocaten zijn we er in elk geval klaar voor. Een team onder leiding van René Willemsen en verder bestaande uit Marina Verberkmoes en Rik Buitenhuis, is al drukdoende verschillende scenario’s ten behoeve van klanten uit te werken. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het WHOA-team van Delissen Martens Advocaten, via WHOA@delissenmartens.nl en natuurlijk ook telefonisch via 070-3115411. 

Webinar WHOA

Binnenkort organiseren wij een webinar over de WHOA. Wilt u dit graag bijwonen? Meldt u zich alvast aan en wordt op de hoogte gehouden van de definitieve datum.

WHOA-team

Gepubliceerd op: 21 oktober 2020 in Ondernemingsrecht, WHOA
Vragen?
Neem contact op met René (R.) Willemsen
De WHOA: een nieuwe wet om faillissementen te voorkomen?
Delen: