Heeft mijn huurder recht op huurbescherming? (deel 2 in de serie Vastgoed)

Huurbescherming bij (tijdelijke) huur en bruikleen

Verhuur je woonruimte? Dan heeft jouw huurder recht op huurbescherming. De mate van bescherming is echter afhankelijk van het type overeenkomst. In deze blog licht ik de mate van huurbescherming toe bij drie type overeenkomsten: de huurovereenkomst van onbepaalde tijd, van bepaalde tijd en de overeenkomst van bruikleen van een woning.

Wat is huurbescherming?

In Nederland genieten huurders van woonruimte huurbescherming. Huurbescherming houdt in dat je als verhuurder een huurovereenkomst alleen kan opzeggen op grond van de opzeggingsgronden die in de wet zijn genoemd. Heb je de huurovereenkomst via een van die gronden kunnen opzeggen? Dan brengt de huurbescherming met zich mee dat een huurder de opzegging kan weigeren. Bij weigering zal je de rechter moeten vragen om de huurovereenkomst te beëindigen. De huurbescherming voorkomt dat je als verhuurder een huurder te makkelijk op straat kan zetten.

Ik verhuur een woning voor onbepaalde tijd

Verhuur je een woning voor onbepaalde tijd? Dan wordt jouw huurder sterk beschermd. Je kunt alleen opzeggen via een wettelijke opzeggingsgrond. Zo mag je opzeggen als jouw huurder zich niet goed gedraagt, zoals bij wanbetaling of overlast, of als je de woning dringend nodig hebt voor eigen gebruik, bijvoorbeeld bij renovatie of sloop. De huurder kan de opzegging weigeren, waardoor je naar de rechter zal moeten.

Ik verhuur een woning voor bepaalde tijd

Verhuur je een woning voor bepaalde tijd? Dan is de mate van huurbescherming afhankelijk van de duur van de overeengekomen huurperiode. Heb je een huurovereenkomst afgesloten voor langer dan twee jaar? Dan geniet de huurder volledige huurbescherming. Opzeggen moet dan, net als bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, via een wettelijke opzeggingsgrond. Ook hier geldt weer dat als de huurder niet instemt met de opzegging, je de huurbeëindiging via de rechter moet afdwingen.

Heb je na 1 juli 2016 een huurovereenkomst afgesloten voor korter dan twee jaar? Dan heb je geen wettelijke opzeggrond nodig. De huurbescherming is bij dit type huurovereenkomst dus beperkt. Wel moet je de huurder uiterlijk een maand voor afloop van de huurperiode informeren dat de huur eindigt. Doe je dat niet? Dan wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd en geniet jouw huurder alsnog volledige huurbescherming. Wees hier dus alert op.

Ik heb een overeenkomst van bruikleen afgesloten

Heb je een bruikleenovereenkomst afgesloten? Dan geniet de ‘huurder’ (eigenlijk gebruiker of bruiklener) geen huurbescherming. Dit betekent dat je de bruikleenovereenkomst zonder reden mag opzeggen. Je hoeft dan niet naar de rechter.

Waak er wel voor dat je de bruiklener niet een te hoge vergoeding vraagt voor het gebruik van de woning. Vraag je bijvoorbeeld naast een vergoeding voor administratie- of servicekosten ook een vergoeding voor gas, water en licht, dan kan de rechter oordelen dat er toch sprake is van huur en dus van huurbescherming.

Meer informatie over huurbescherming?

Twijfel je of jouw huurder of bruiklener recht heeft op huurbescherming? Neem dan contact met ons op. Wij staan je graag te woord.

Lees ook 

Lees ook 'Beveiligingscamera in je tuin toegestaan?' (deel 1 in de serie Vastgoed)

Hoe activeer ik een VvE? (deel 3 in de serie Vastgoed)

Aanneming van werk: tips en trucs bij een verbouwing (deel 6 in de serie Vastgoed)

Gepubliceerd op: 12 november 2019 in Vastgoedrecht
Vragen?
Neem contact op met Vincent (V.J.) Verhulst
Heeft mijn huurder recht op huurbescherming? (deel 2 in de serie Vastgoed)
Delen: