Aanneming van werk: tips en trucs bij een verbouwing (deel 6 in de serie Vastgoed)

Heeft u  plannen voor een verbouwing en wilt u  de klus uitbesteden aan een aannemer? Dan is het belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken over de aanneming van werk, zodat u  niet voor verrassingen komt te staan. In dit  blog geef ik een aantal tips en trucs bij een verbouwing.

Schriftelijke vastlegging aanneming van werk

Aanneming van werk is een overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om tegen betaling een werk van stoffelijke aard te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan schilderwerk of het plaatsen van een keuken. Er is bij aanneming van werk geen sprake van een werknemer en werkgever, maar van opdrachtnemer en opdrachtgever.

Het is belangrijk dat de afspraken schriftelijk worden vastgelegd in een aannemingsovereenkomst en dat deze vervolgens wordt ondertekend door alle bij de overeenkomst betrokken partijen. Regel hierin alle zaken die voor de opdracht van belang zijn, zoals een precieze omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, de vergoeding voor het geleverde werk en aansprakelijkheid. Mocht de aannemer zich niet aan de gemaakte afspraken houden, dan kan de schriftelijke aannemingsovereenkomst als een belangrijk bewijsstuk dienen in een eventuele gerechtelijke procedure.

Meerwerk tijdens verbouwing

Tijdens de uitvoering van de bouwopdracht kunnen onverwachte werkzaamheden noodzakelijk blijken. Dit meerwerk is extra werk dat de aannemer verricht bovenop de werkzaamheden die zijn overeengekomen bij de aannemingsovereenkomst. In beginsel heeft de aannemer als gevolg hiervan recht op verhoging van de overeengekomen prijs. De aannemer heeft alleen recht op deze prijsverhoging indien hij de opdrachtgever  tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een uit het meerwerk voortvloeiende prijsverhoging. Indien de aannemer dit niet (tijdig) heeft gedaan, dan heeft hij alleen recht op de prijsverhoging als de opdrachtgever die noodzaak zelf had moeten begrijpen. Zorg dat u  de noodzaak voor en de omvang van meerwerkopdrachten altijd schriftelijk bevestigt, zo vermijd u discussies achteraf. 

Oplevering van het werk 

Bij aanneming van werk heeft de aannemer onder meer de hoofdverplichting om het werk dat hij tot stand heeft gebracht, op te leveren. Aan die oplevering verbindt de wet belangrijke gevolgen. Deze gevolgen kunnen van belang zijn wanneer de verbouwing niet naar behoren is uitgevoerd. Na oplevering is de aannemer namelijk ontslagen van aansprakelijkheid voor op het tijdstip van oplevering zichtbare gebreken. De aannemer is alleen nog aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever bij de oplevering niet redelijkerwijs had moeten ontdekken. Het is raadzaam om alleen met de oplevering akkoord te gaan, indien het werk daadwerkelijk en naar behoren is afgerond. Zorg dat u het werk daarom voor de oplevering keurt en de resultaten hiervan schriftelijk aan de aannemer bevestigt. Daarbij dient u duidelijk te maken of u het werk aanvaardt, al dan niet onder voorbehoud, of het werk weigert. Indien u het werk niet aanvaardt, geef dan concreet aan wat u nog van de aannemer verwacht.

Meer informatie over aanneming van werk?

Heeft u vragen over dit onderwerp of heeft u zelf een geschil over aanneming van werk? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Lees ook in de serie Vastgoed

Beveiligingscamera in de tuin toegestaan? (deel 1 in serie Vastgoed)

Heeft mijn huurder recht op huurbescherming? (deel 2 in serie Vastgoed)

Hoe activeer ik een Vereniging van Eigenaars (VvE)? (deel 3 in serie Vastgoed)

Mededelings- en onderzoeksplicht bij de koop van een woning (deel 4 in serie Vastgoed)

 

Verleende bouwvergunningen in uw buurt (deel 5 in de serie Vastgoed)

Gepubliceerd op: 10 december 2019 in Vastgoedrecht
Vragen?
Neem contact op met Alexandra (A.J.) Kievit
Aanneming van werk: tips en trucs bij een verbouwing (deel 6 in de serie Vastgoed)
Delen: