Vergoeding bij ontslag bestuurder

De bestuurder: een gewone werknemer

In veel gevallen is de statutair bestuurder van een onderneming of stichting zelf ook een werknemer met een arbeidsovereenkomst. Een bestuurder kan dus net als iedere werknemer ontslagen worden. Alleen gaat dat anders in zijn werk dan het ontslag van een ‘gewone’ werknemer. Een bestuurder kan namelijk alleen ontslagen worden door de aandeelhoudersvergadering of – bij een stichting - het stichtingsbestuur.

Vergoedingen bij ontslag bestuurder

Een bestuurder heeft bij ontslag evengoed recht op de wettelijke transitievergoeding. Wat de kansen op toekenning van een hogere vergoeding betreft ligt het voor de bestuurder minder makkelijk. Een zogenaamde billijke vergoeding kan door de rechter worden toegekend als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld jegens die bestuurder. Daarvan kan sprake zijn als er geen ‘redelijke grond’ was om tot ontslag over te gaan.

Recente uitspraken ontslag bestuurder

Uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag uit 2018 kan worden afgeleid dat de lat bij het ontslag van een bestuurder lager ligt dan bij een gewone werknemer. Dit omdat het wegsturen van de bestuurder een ondernemersbeslissing is, die door de rechter marginaal getoetst wordt.

De rechtbank Amsterdam was het met deze visie van de rechtbank Den Haag niet eens, zo bleek uit een recente uitspraak. Kortom, een bestuurder die in Den Haag wordt ontslagen heeft minder kans een billijke vergoeding te krijgen dan een collega uit Amsterdam. 

De toekomst zal leren welke visie de juiste is, want misschien denken hogere rechters hier anders over.

Andere risico’s positie bestuurder

Omdat aan de positie van een bestuurder nog meer risico’s zitten dan alleen ontslag, is het verstandig die risico’s te verzekeren waar dat kan. Dat kan onder andere door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en door in de arbeidsovereenkomst al voorzieningen te treffen in geval van ontslag. Dat laatste wordt een “parachuteclausule” genoemd.

Actiepunten bestuurders

Bestuurders doen er goed aan:

  • Er rekening mee te houden dat zij bij ontslag niet snel een billijke vergoeding zullen krijgen.
  • Reeds in hun arbeidsovereenkomst vast laten leggen welke vergoeding zij ontvangen als er ontslag zou volgen.
  • Er zorg voor te dragen dat er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met een beperkt eigen risico is afgesloten, inclusief rechtsbijstandsverzekering.

Lees meer over de statutair bestuurder  Lees meer over de bestuurdersaansprakelijkheid

Gepubliceerd op: 14 oktober 2019 in Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht
Vragen?
Neem contact op met Michaël (M.J.) van Basten Batenburg
Vergoeding bij ontslag bestuurder
Delen: