statutair bestuurder kantoor

Een apart hoekje binnen het arbeidsrecht wordt gevormd door de bestuurder.  Vennootschappen, stichtingen en verenigingen kennen deze functionaris, die geen 'gewone' werknemer is. Een bestuurder draagt binnen een organisatie doorgaans de eindverantwoordelijkheid. Hij of zij is de hoogste in rang en bevoegd verstrekkende beslissingen te nemen. Het is dan ook niet verbazend dat de rechtspositie van de bestuurder voor een deel in de wet is vastgelegd.

De statutair bestuurder bekleedt een bijzondere positie  in de vennootschap, want de bestuurder maakt deel uit van het bestuursorgaan van de vennootschap en heeft dus de dagelijkse leiding , maar desondanks is hij/zij (meestal) ook een gewone werknemer. Hierdoor zijn er twee verschillende rechtsregimes van toepassing op de bestuurder.

Bestuurders hebben vaak behoefte aan juridische bijstand voordat zij die positie aanvaarden. Het is van belang dat een statutair bestuurder grondig onderzoek doet naar zijn eigen rechtspositie voordat hij wordt benoemd en zijn contract heeft getekend. Daarbij behoort ook de vraag of de Wet Normering Topinkomens (WNT) op hem/haar van toepassing is of kan worden.  Aangezien rechtsgedingen over het ontslag van een statutair bestuurder bij de rechtbank, en niet bij de kantonrechter aanhangig dienen te worden gemaakt, is advocatenbijstand wettelijk verplicht.

Wat kunnen onze arbeidsrechtadvocaten voor u betekenen?

Delissen Martens staat bestuurders van ondernemingen bij die vragen hebben over hun contract, hun benoeming of ontslag. Daarnaast kunnen bestuurders terecht met vragen over schorsing, conflictoplossingen en onderhandelen met toezichthoudende organen zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.  Ook beantwoorden wij vragen van toezichthouders over het benoemen, schorsen en ontslaan van statutaire bestuurders.

Team Arbeidsrecht


Vragen over statutair bestuurder?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)