[PERSBERICHT] Versterking team Ondernemingsrecht

Per 1 juni 2017 versterkt Delissen Martens zijn team Ondernemingsrecht met een nieuwe senior advocaat: Mark Krul. Hij is afkomstig van WiseMen advocaten, waar hij de afgelopen 6 jaar werkzaam is geweest.

Mark Krul werkt sinds zijn afstuderen (1999) in de advocatuur en is specialist op het gebied van IT-recht, Privacy en Intellectuele Eigendomsrechten. Hij adviseert en procedeert regelmatig in conflicten over IT-projecten, het ontwikkelen van privacy- en security strategieën en het gebruik/de handhaving van Intellectuele Eigendomsrechten. Daarnaast wordt Mark vaak ingeschakeld door ondernemingen die worden geconfronteerd met een inval door The Software Alliance (BSA) en verleent hij bijstand aan cliënten die met cybercrime te maken hebben. 

[PERSBERICHT] Versterking team Ondernemingsrecht
Delen: