Internationaal

Delissen Martens: 'a wealth of experience for international clients'

Praktijkgebieden

Fiscaal Recht

 • Internationale en grensoverschreidende belasting kwesties;
 • 30% inkomstenbelasting.

Contactpersoon: Ivo Janssens 

 

Familierecht

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Onafhankelijk advies over huwelijkse voorwaarden en ouderschapsplannen (met name van belang als u in een Angelsaksisch land woont of voorneemt daar in het huwelijk te treden)
 • Advisering van uw buitenlandse advocaat op het gebied van Nederlands familierecht
 • Internationale echtscheidingen (dit kunnen zowel echtscheidingen in Nederland met een internationaal karakter zijn of “cross border” echtscheidingen, waarbij in meerdere landen geprocedeerd wordt)
 • Geschillen over internationale verhuizingen
 • Geschillen over internationale omgangsregelingen en zorgregelingen
 • Internationale alimentatiegeschillen en advies over de inning en executie van alimentatie
 • Geschillen over de verdeling en afwikkeling van huwelijksvermogen
 • Adoptie
 • Afstammingskwesties
 • Mediation

Contactpersoon: Sandra Verburgt

Migratierecht

 • internationaal dienstverband en diplomatie;
 • gezinshereniging en gezinsvorming;
 • kennismigratie;
 • zakenvisa;
 • naturalisatie.

Contactpersoon: Jeroen Maas 

 

Arbeidsrecht

 

Ondernemingsrecht

 

Procesrecht

Linkedin Twitter