Heeft u als veteraan lichamelijk of geestelijk letselschade opgelopen? Bijvoorbeeld PTSS, of letsel als gevolg van een bermbomincident. En is er door het ABP dienstverband (‘artikel 4’) aangenomen. Dan komt u wellicht in aanmerking voor een schadevergoeding, de vergoeding van uw restschade.

Heb ik als veteraan recht op een schadevergoeding?

Wilt u weten of u als veteraan recht heeft op een schadevergoeding? De volgende groeperingen komen in aanmerking voor een schadevergoeding:

  • Veteranen die op of na 1 juli 2007 zijn ontslagen.
  • Veteranen die vóór 1 juli 2007 zijn ontslagen, maar op of na 1 juni 2012 een militair invaliditeitspensioen (MIP) hebben aangevraagd.
  • Joegoslavië-veteranen en Libanon-veteranen.
  • Veteranen die een Ereschulduitkering hebben gehad, maar méér schade lijden. Zij kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van hun restschade.

Hoe wordt de schadevergoeding voor veteranen bepaald? 

Bij het bepalen van de schadevergoeding wordt een vergelijking gemaakt tussen de situatie met letsel (bijvoorbeeld PTSS) en zonder letsel. Anders gezegd, hoe zou het leven zijn verlopen zonder het letsel? Dat is best lastig. In die gevallen moet beoordeeld worden hoe de toekomst eruit ziet en zou hebben gezien. De toekomst met letsel moet worden vergeleken met een toekomst zonder letsel. Bij jongere veteranen gaat de discussie over de toekomst, bij oudere veteranen wordt vooral naar het verleden gekeken.

Welke verschillende schadeposten voor veteranen zijn er? 

De voornaamste schadeposten worden hier behandeld.

Verlies van verdienvermogen

Als een veteraan door zijn dienstverbandaandoening niet meer kan werken, of geen carrière kan maken, spreken we van het ‘verlies aan verdienvermogen’. Die schade heeft een grote impact op het leven van een veteraan. De schade bestaat uit het verlies van inkomen, of gemiste carrièrekansen en op verlies aan pensioenrechten.

Schadepost zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid

De schadepost ‘verlies aan zelfredzaamheid’ betreft de extra kosten voor de huishouding. Hierbij gaat het om hulp in de huishouding of hulp bij de verzorging van de kinderen. Het ‘verlies aan zelfwerkzaamheid’ staat voor de schade die moet worden vergoed omdat er externe hulp moet worden ingeschakeld voor het onderhoud aan het huis.

De rol van het ABP voor veteranen met letselschade

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) speelt een belangrijke rol voor de veteraan met een dienstverbandaandoening. Een veteraan met een MIP (militair invaliditeitspensioen) komt meestal in aanmerking voor voorzieningen en verstrekkingen van het ABP. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw zorgcoördinator van het Veteraneninstituut of de site van het ABP.

Juridisch advies over letselschade? 

Heeft u als veteraan vragen over de schadevergoeding voor letselschade? Of bent u opzoek naar een letselschade advocaat? Neemt u dan contact op met Bas Martens. Een eerste advies is altijd vrijblijvend.

Team Schadevergoeding letselschade veteranen


Vragen over schadevergoeding letselschade veteranen?
Neem contact op met Bas (B.D.W.) Martens

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)