Verleende bouwvergunningen in uw buurt (deel 5 in de serie Vastgoed)

In deze bijdrage leest u waarom het van belang is dat u altijd goed bent geïnformeerd over bouwprojecten in uw buurt en hoe u ervoor kunt zorgen dat u nooit iets mist.

Regelmatig worden wij gebeld door ondernemers of particulieren die bezwaren hebben tegen omgevingsvergunningen of een wijziging van een bestemmingsplan. Het is erg teleurstellend indien wij erachter komen dat de termijn waarbinnen bezwaar of beroep had kunnen worden aangetekend, al blijkt te zijn verstreken. Wat u kunt doen om te voorkomen dat u achter het net vist, wordt in deze bijdrage nader toegelicht.

Bekendmaking besluiten overheid

In zaken tegen de overheid is het van belang dat u op de hoogte bent van de beslissingen die de overheid neemt met betrekking tot projecten in uw buurt. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld besluiten om het bestemmingsplan te wijzigen met als gevolg dat een bedrijf bij u in de buurt kan uitbreiden. Ook kan de gemeente uw buren een bouwvergunning verlenen of kan worden besloten om bomen te kappen of zwaar bouwverkeer in uw straat toe te staan.

Indien u het niet eens bent met een besluit van de overheid, kunt u hiertegen een zienswijze indienen of bezwaar aantekenen. Dit kan echter alleen binnen een bepaalde termijn. Indien u te laat bent, staat het besluit vast en kunt u het niet meer aanvechten. De bezwaartermijn is gekoppeld aan de bekendmaking van het besluit.

Attenderingsservice www.overheid.nl

Een besluit werd vroeger alleen in lokale huis-aan-huisbladen bekendgemaakt. Tegenwoordig worden echter heel veel besluiten, aankondigingen van besluiten en aanvragen van (bouw)vergunningen ook digitaal gepubliceerd. Op de site www.officielebekendmakingen.nl/, respectievelijk www.overheid.nl kunt u zien welke besluiten er door de overheid zijn genomen of ter inzage liggen. Ook maken gemeentes op hun eigen websites besluiten bekend.

Op deze website kunt u zich inschrijven voor een e-mailservice, waarmee u automatisch een bericht ontvangt als er een besluit is genomen dat betrekking heeft op uw omgeving. U kunt instellen welk soort bericht u wilt ontvangen. Wellicht wilt u alleen op de hoogte worden gesteld van nieuwe bestemmingsplannen, bouwvergunning of verkeersbesluiten. Ook kunt u aangeven binnen welke straal vanaf uw adres u de attenderingsberichten wilt ontvangen. De mogelijkheden variëren van 250 tot 3000 meter rondom uw bedrijf of woning. Verder kunt u selecteren van welke organisatie u berichten wenst te ontvangen (gemeenten, provincies, waterschappen, etc.).

Toekomst: alleen digitale publicatie

Vooralsnog is het verplicht om overheidsbesluiten in gedrukte media te publiceren, maar deze verplichting zal met de nieuwe Wet elektronische publicaties komen te vervallen. Na inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 2021 kunt u er niet meer op rekenen dat u door middel van lezing van uw lokale krantje op de hoogte bent van alle (geplande) ontwikkelingen in uw omgeving. Het is dan ook zeer aan te raden gebruik te maken van de digitale e-mailservice.

Ook wij ontvangen attenderingsmails voor bouwprojecten in de buurt van ons kantoor. Gelukkig zijn er vooralsnog geen projecten gepland die voor onze bedrijfsvoering nadelig zouden kunnen zijn, maar wij houden het in de gaten.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact met ons op.

Lees ook in de serie Vastgoed

Beveiligingscamera in de tuin toegestaan? (deel 1 in de serie Vastgoed)

Heeft mijn huurder recht op huurbescherming? (deel 2 in de serie Vastgoed)

Hoe activeer ik een Vereniging van Eigenaars (VvE)? (deel 3 in de serie Vastgoed)

Mededelings- en onderzoeksplicht bij de koop van een woning (deel 4 in de serie Vastgoed)

 

Aanneming van werk: tips en trucs bij een verbouwing (deel 6 in de serie Vastgoed)

Gepubliceerd op: 3 december 2019 in Bestuursrecht, Vastgoedrecht
Vragen?
Neem contact op met Jeroen (J.S.) Maas
Verleende bouwvergunningen in uw buurt (deel 5 in de serie Vastgoed)
Delen: