Car Driver Deals: faillissementsverslag

Faillissementsverslag va de curator aan de rechtbank

Tussentijds financieel verslag

Het faillissementsverslag geeft de stand van zaken tot en met vrijdag 13 augustus 2021 weer.  
Uit het verslag blijkt, dat de curator in contact is met de bestuurders van Atvangarde B.V., onder meer over de oorzaak van het faillissement. De bestuurders ontkennen dat er reeds grote achterstanden bestonden toen de leasemaatschappijen de geleasde voertuigen hebben opgeëist.

De curator gaat nader onderzoek verrichten naar de activiteiten van (de bestuurders van) Atvangarde B.V. en de vertakkingen naar diverse andere rechtspersonen. De curator constateerde dat er geldstromen over en weer zijn gegaan. Verder zal de werkwijze en het concept dat werd gevolgd worden onderzocht. Ook wordt onderzocht of er door is gegaan met het afsluiten van overeenkomsten toen al duidelijk was dat de voertuigen niet meer geleverd zouden kunnen worden.

Wij hebben voor 805 gedupeerden de vordering(en) ingediend bij de curator voor een bedrag van ruim zes miljoen euro. Daar zullen naar verwachting nog ruim honderddertig vorderingen van gedupeerden bijkomen die zich bij ons hebben aangemeld maar nog niet zijn ingediend, bijvoorbeeld omdat wij op informatie wachten of nog geen instemming ontvingen om de vordering in te dienen. De curator heeft aangegeven dat hij zich het recht voorbehoudt om nadere informatie over uw vorderingen op te vragen, met name het contract, bewijs van betaling en bewijs van het ophalen van de auto.

Als u nog niet alle informatie heeft gemaild aan ons kantoor en/of nog geen toestemming gaf om uw vordering in te dienen, verzoek ik u dat alsnog te doen, per mail aan cdd@delissenmartens.nl. Ook als u die informatie al aan uw verzekeraar stuurde moet u dat doen. Wij ontvingen die informatie niet van de verzekeraars.

Uit het verslag blijkt dat de fiscus een vordering heeft op Atvangarde B.V. over de jaren 2019, 2020 en 2021 van ruim 800.000 euro. De vordering van de fiscus is preferent. Dat betekent dat de fiscus een algemeen voorrecht op het vermogen van Atvangarde B.V. heeft. Ook het UWV zal een preferente vordering hebben op Atvangarde B.V. in verband met overgenomen salarisverplichtingen. Pas nadat de preferente crediteuren, de curator en de pand- en hypotheekhouders zijn betaald, kunnen uitkeringen aan de concurrente crediteuren worden gedaan. Daaronder valt onder meer uw vordering. Het is nog niet bekend of een uitkering aan de concurrente crediteuren zal plaatsvinden.

Vragen?

Als u vragen heeft, stuurt u dan een mail aan cdd@delissenmartens.nl. U krijgt mogelijk niet individueel antwoord, maar wij zullen proberen om de vragen in nieuwe mailberichten aan alle gedupeerden te beantwoorden.

 

Meer over CDD

Meest gestelde vragen CDD gedupeerden

Wat kunt u doen als gedupeerde van Car Driver Deals? 

Vragen?
Neem contact op met Olivier (O.R.) baron van Hardenbroek van Ammerstol
Car Driver Deals: faillissementsverslag
Delen: