Eerste ervaringen WHOA

WHOA in werking getreden op 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden.  Vanaf die datum kunnen WHOA-zaken worden aangebracht bij de rechtbanken. Eerder berichtten wij u over de inhoud van deze wet. Sindsdien verzorgden wij verscheidene webinars waarin wij de werking van de WHOA aan de deelnemers schetsten. Daar gaan we, gezien de respons, de komende tijd mee door.

Wat kan de WHOA u bieden?

Kort gezegd geeft deze wet de mogelijkheid voor een onderneming om buiten faillissement, door middel van een door de rechtbank goedgekeurd schuldenakkoord, tot liquidatie van de onderneming te komen dan wel een reorganisatie ervan door te voeren. Voor sommige ondernemers zal het de laatste strohalm zijn. Het is zaak om tijdig met de voorbereidingen van zo'n akkoord te beginnen. Juridische en financiële expertise is daarbij onmisbaar.

Op de website van de Kamer van Koophandel is recent een stappenplan gepubliceerd waaruit volgt hoe een onderneming moet handelen om tot een schuldenakkoord te komen. U kunt dat plan via deze link bekijken.

Ervaringen tot nu toe?

De verwachtingen omtrent deze wet zijn hooggespannen. De eerste procedures zijn inmiddels begonnen. Verschillende verzoeken tot het uitroepen van een afkoelingsperiode voor schuldeisers (= de periode waarin de mogelijkheden van schuldeisers om zich te verhalen op het vermogen van de onderneming worden opgeschort) zijn bij rechtbanken verspreid over het land ingediend.

Daarbij is in sommige gevallen ook verzocht om opheffing van gelegde beslagen. Dergelijke verzoeken aan de rechtbank gaan vooraf aan het indienen van een akkoord en verhogen de kans van slagen ervan.

Vragen?

Overweegt u om een WHOA-procedure te beginnen en zoekt u daarbij begeleiding? Of hebt u als schuldeiser te maken met een debiteur die een WHOA-aanvrage heeft ingediend en wilt u weten wat uw rechten zijn? Neem gerust contact op met René Willemsen of Rik Buitenhuis van ons WHOA-team.

Webinar WHOA 26 januari 2021

Dinsdag 26 januari a.s. organiseren wij een webinar over de WHOA.  Wilt u dit gratis webinar bijwonen? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.  

Het WHOA-team

Gepubliceerd op: 21 januari 2021 in Insolventie, WHOA
Vragen?
Neem contact op met René (R.) Willemsen
Eerste ervaringen WHOA
Delen: