CAO ondertekenen advocatenkantoor Delissen Martens

Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)

Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)? 

Welke afspraken er tussen werkgevers en werknemers gelden, wordt niet alleen bepaald door de arbeidsovereenkomsten die zij met elkaar sluiten. Naast de afspraken in een arbeidsovereenkomst gelden namelijk vaak (aanvullende) afspraken op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (“CAO”). Eind 2016 vielen circa 4 miljoen werkende Nederlanders onder het bereik van een lopende CAO. Op dat moment waren er ongeveer 900 CAO’s. Om vast te kunnen stellen welke afspraken er tussen werkgevers en werknemers gelden, is het om die reden vaak noodzakelijk om ook de CAO te raadplegen.

De (toepasselijkheid) van een CAO en de aanspraken die daaruit volgen, vormen regelmatig bron van discussie. Wij adviseren zowel werkgevers als werknemers door middel van praktische adviezen en begeleiding, bij het oplossen van dergelijke discussies.

Aan welke onderwerpen binnen de CAO kunt u denken?

  • Is er een CAO van toepassing
  • Werkingssfeergeschillen
  • CAO van toepassing, wat dan?
  • Nawerking
  • Samenloop CAO's 
  • Dispensatie

Wat kunnen onze arbeidsrechtadvocaten voor u betekenen?

In alle gevallen waarin u als werkgever (mogelijk) te maken krijgt met de toepasselijkheid van één of meer CAO’s, kunnen wij u adviseren omtrent de mogelijkheden tot het verkrijgen van dispensatie (vrijstelling) en u begeleiden tijdens een dergelijk traject door bijvoorbeeld het overleg aan te gaan met de betrokken CAO-partijen.

Team ArbeidsrechtVragen over cao?
Neem contact op met Merienke (M.M.) Zwaan-Stroband

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)