Overeenkomst concurrentie-relatiebeding

Concurrentiebeding en relatiebeding

Wat is een concurrentiebeding?

In veel arbeidsovereenkomsten is een non-concurrentiebeding opgenomen. In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dit in beginsel niet mogelijk, tenzij er zwaarwegende belangen bestaan voor de werkgever om de werknemer aan een concurrentiebeding te houden. Het concurrentiebeding verbiedt de werknemer, na eindigen van de arbeidsovereenkomst, gedurende een bepaalde tijd in dienst te treden bij de concurrenten van de werkgever. Een concurrentiebeding kan een beperking naar functie en tijd hebben en bovendien een geografische beperking bevatten. Het is van belang bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst na te denken welke zaken beschermd dienen te worden en in welke maten (waar zitten de concurrenten en voor hoe lang moet het beding gelden). Hoewel een schriftelijke onderbouwing ten aanzien van het belang van een concurrentiebeding alleen verplicht is in een arbeidsovereenkomst voor  bepaalde tijd, kan het ook voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden opgenomen. Hoe beter een werkgever zijn belangen bij een dergelijk beding onderbouwt, hoe sterker de werkgever staat als de werknemer het beding schendt. Voor de werknemer is het van belang te beseffen dat het onderhandelmoment over de inhoud van dit beding ook ligt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Delissen Martens kan u bijstaan bij het opstellen van of onderhandelen over een concurrentiebeding.

Wat is een relatiebeding?

In veel arbeidsovereenkomsten is een relatiebeding opgenomen. In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dit in beginsel niet mogelijk, tenzij er een zwaarwegende belangen bestaan voor de werkgever om de werknemer aan een relatiebeding te houden. Het relatiebeding verbiedt de werknemer na het eindigen van de arbeidsovereenkomst gedurende een bepaalde tijd de relaties (en mogelijk prospects) van de werkgever te benaderen. Het is van belang bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst na te denken welke zaken beschermd dienen te worden en in welke maten (wat wordt gezien als een relatie, gaat dit alleen om huidige/vaste relaties of ook voormalige relaties en hoe om te gaan met relaties die de werknemer inbrengt). Hoewel een schriftelijke onderbouwing ten aanzien van het belang van een relatiebeding alleen verplicht is in een arbeidsovereenkomst voor  bepaalde tijd, kan het ook voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden opgenomen. Hoe beter een werkgever zijn belangen bij een dergelijk beding onderbouwd, hoe sterker de werkgever staat als de werknemer het beding schendt. Voor de werknemer is het van belang te beseffen dat het onderhandelmoment over de inhoud van dit beding ook ligt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Delissen Martens kan u bijstaan bij het opstellen van of onderhandelen over een relatiebeding.

Terug naar arbeidsrecht

Team ArbeidsrechtVragen over concurrentie- en relatiebeding?
Neem contact op met Sophie (S.D.I.M.) Stolker

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)