Reorganisatie advocaten Den Haag

Reorganisatie Advocaten

Als werkgever kunt u te maken krijgen met verschillende tegenslagen, zoals een afname van het aantal klanten, rekeningen die niet betaald worden of de vestiging van een concurrent in de buurt. Deze tegenslagen kunnen een behoorlijk effect hebben op de financiële staat van het bedrijf. In sommige gevallen zal dan een reorganisatie noodzakelijk zijn, om een faillissement op termijn te voorkomen.

Wanneer is reorganisatie toepasselijk

Behalve in geval van een slechte financiële situatie, kan een reorganisatie ook de aangewezen route zijn in andere gevallen dat een organisatorische verandering noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan technologische veranderingen (bijvoorbeeld automatisering van bepaalde processen) of een bedrijfsverhuizing, als gevolg waarvan het personeelsbestand moet krimpen.

Reorganisatie doorvoeren

Het doorvoeren van een reorganisatie is aan verschillende regels gebonden. Dat is ook niet zo vreemd: de consequenties voor een werknemer die als gevolg van een reorganisatie zijn baan kwijtraakt, zijn groot. Het is belangrijk dat de werkgever inzichtelijk maakt waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt en tevens dat hij zo objectief mogelijk maakt welke werknemers als gevolg hiervan boventallig worden.

Een (collectieve) ontslagaanvraag kan alleen worden gedaan bij het UWV. Pas nadat toestemming van het UWV verkregen, en de werkgever bovendien inzichtelijk heeft gemaakt dat herplaatsing elders in het bedrijf niet mogelijk is, kan de werkgever tot opzegging van arbeidsovereenkomsten overgaan.

Onze reorganisatie advocaten

Onze arbeidsrechtadvocaten begeleiden werkgevers in het hele reorganisatietraject van voorbereiding tot de ontslagaanvraag bij het UWV en het opstellen van vaststellingsovereenkomsten.

Gevestigd in Den Haag

Heeft u een reorganisatie en bent u op zoek naar een reorganisatieadvocaat? Onze advocaten bezitten de juiste kennis en expertise om u bij te staan. Hoewel ons kantoor is gevestigd in Den Haag, opereren wij in heel Nederland. 

Team ArbeidsrechtVragen over reorganisatie?
Neem contact op met Merienke (M.M.) Zwaan-Stroband

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)