bouwrecht advocaat den haag

Bouwrecht Advocaten

Het bouwrecht ziet op alle wet- en regelgeving en overeenkomsten die met bouwen te maken hebben. Dit varieert van kleine verbouwingen in en rondom de woning tot nieuwbouw en projectontwikkeling. Maar het ziet ook op geschillen tussen particulieren en aannemers alsmede op de advisering van aannemingsbedrijven, architecten en ingenieurs.

Wat kunnen onze bouwrecht advocaten voor u betekenen?

Delissen Martens heeft specialistische kennis op het gebied van bouwrecht. Onze bouwrecht-advocaten adviseren over en procederen in alle civielrechtelijke aspecten van dit rechtsgebied. Welke afspraken er ook zijn gemaakt, in een bouwproject kan er altijd iets mis gaan. Delissen Martens begeleidt particulieren en professionals (architecten, aannemers, constructeurs, etc.) bij de voortgang van bouwprojecten, over eventuele aansprakelijkheid voor gebreken en in het treffen van een schikking. Indien noodzakelijk, dan procederen wij zowel bij de rechtbank als bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Ook voor begeleiding bij expertiseonderzoeken kunt u bij ons terecht.

Waarbij wij u kunnen ondersteunen

 • Koop- aannemingsovereenkomsten;
 • Algemene voorwaarden;
 • Aansprakelijkheid voor gebreken;
 • Bouwtijdoverschrijding, werkbare dagen en contractuele boetes;
 • Hoofd- en onderaanneming;
 • Retentierecht;
 • Geschillen omtrent de facturen;
 • Prijsstijgingen in de bouw.

Onze bouwrecht advocaten zijn gevestigd in Den Haag

Bent u op zoek naar een bouwrecht advocaat? U bent van harte welkom bij ons op kantoor in Den Haag. Onze bouwrecht advocaten bezitten de juiste kennis en expertise om u bij te staan. Hoewel ons kantoor is gevestigd in Den Haag, opereren wij in heel Nederland.

Juridische ondersteuning nodig?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thijs van Munster of Linda van der Knaap. Zij staan u graag te woord.

Mijn aannemer heeft het werk niet goed uitgevoerd, wat kan ik doen?

Bespreek de klachten altijd eerst met de aannemer zelf. Dit is vaak de snelste en beste oplossing. Als je er niet uitkomt, dan moet de aannemer schriftelijk in gebreke worden gesteld. In dat geval krijgt de aannemer per brief of e-mail een redelijke maar concrete termijn om het werk af te maken of om de gebreken aan het uitgevoerde werk te (laten) herstellen. Omschrijf de gebreken duidelijk. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, is het verstandig om juridische bijstand te zoeken.

Mijn aannemer heeft het werk stilgelegd terwijl het nog niet af is, wat kan ik doen?

Geef de aannemer per e-mail of per brief een duidelijke termijn waarbinnen het werk moet worden uitgevoerd. Gebeurt dit niet, dan komt de aannemer in verzuim.

Wanneer moet een aannemer mij waarschuwen?

Een aannemer moet een opdrachtgever waarschuwen als

 • hij signaleert dat er sprake zal zijn van meerwerk of prijsstijgingen;
 • hij ziet of moest weten dat er onjuistheden zijn in de opdracht en
 • er gebreken zijn aan stukken (zoals tekeningen en berekeningen), planningen en zaken die afkomstig zijn aan de opdrachtgever (bijvoorbeeld de grond waarop een huis moet worden gebouwd).

Wanneer is er sprake van meerwerk?

Meerwerk betreft alle werkzaamheden (voorzien en onvoorzien) die niet zijn opgenomen in de offerte of de overeenkomst. Dus extra werk en extra kosten waar partijen vooraf geen afspraken over hebben gemaakt. Voordat meerwerk wordt uitgevoerd, moeten daarover afspraken worden gemaakt. Het is verstandig dit schriftelijk te doen.

Wanneer is er sprake van een kostenverhogende omstandigheid?

Hiervan kan sprake zijn als:

 • de omstandigheden niet voorzien waren bij het sluiten van de overeenkomst;
 • de omstandigheden de aannemer niet kunnen worden toegerekend en
 • hierdoor de kosten van het werk aanzienlijk stijgen.

Let op, dit kan niet zomaar bij de opdrachtgevers worden neergelegd.

Wanneer is er sprake van oplevering?

Als de werkzaamheden zijn afgerond, dan wordt het werk opgeleverd aan de opdrachtgever. Doorgaans lopen partijen dan gezamenlijk een ronde langs het uitgevoerde werk. Het is verstandig opleverpunten schriftelijk vast te leggen (bijvoorbeeld in een proces-verbaal van oplevering).Vragen over bouwrecht?
Neem contact op met Thijs (M.B.) van Munster
Vragen over bouwrecht?
Neem contact op met Linda (L.) van der Knaap

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)